ÚDOLÍ MOKLICKÉHO POTOKA

k.ú. Řevnice (Brdská vrchovina / Černošicko)

Údolí téměř soutěskovitého charakteru, kterým Moklický potok, přitékající z pramenné kotliny v nitru Hřebenů pod Červeným křížem, opouští mezi Pišťákem a Letovskou skálou hory. Potok zde tvoří četné drobné peřeje a tůně. Na konci údolí nově vybudovaná vodní nádrž (cca 0,2 ha).

V horní části údolí pověstmi opředená Stříbrná studánka.

    

Zajímavosti:

Ø        O Stříbrné studánce se vypráví, že ji ovládají pekelné síly - v noci prý před ní hoří plamen, který nesnese lidský pohled, před příchozím pohasíná a když člověk odchází, opět mezi stromy probleskne (temná pověst vážící se ke studánce je poměrně neobvyklým úkazem).

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

Okolí: Pišťák / Skalka / Letovská skála (Jezírko)

Podbrdsko / rejstříky

únor 2007