LETOVSKÁ SKÁLA

k.ú. Řevnice (Brdská vrchovina / Černošicko)

Též Bílá skála, na starých mapách Jesovcina Berg. Nepříliš známé označení pro skalnaté zalesněné návrší východně od Haloun, spadající strmě do údolí Moklického potoka. Řada drobných lomů a odvalů. Nejznámější zatopený lom zvaný Jezírko. Na sucho stavěné kamenné zdi, jejichž výrazné zbytky lze dosud v okolí spatřit, vedly po hranicích panství a sloužili údajně k tomu, aby nepřebíhala „k sousedům“ zvěř. Mělo by zde být dochováno ještě i několik historických hraničních mezníků, většina však byla v nedávné době odcizena. Poblíž Jezírka pomník J. Maršálka (+ 1918).

   

Jezírko

Zatopený jámový lom na náhorní plošině návrší. V něm několik trampských srubů - osada El Paso. Vlastní lom s chatami nepřístupný (oploceno), částečně možno nahlédnout z horního okraje lomu.

Těžba zde probíhala až do roku 1921, kdy se do lomu provalila spodní voda. Osada byla založena 1923 třemi osadníky z bývalé osady Westend (viz Řevnice - zajímavosti) - je tak pravděpodobně nejstarší dodnes existující osadou na Brdech. Původně měli pronajatou starou boudu na nářadí, později začali stavět vlastní sruby. Prostor, na němž, byl osadníky uměle vytvořen - traduje se, že hlína sem byla nanošena až z Haloun.

 

Web:

-           Brdy

-           Blog Petra Šnajdra

-           Brdy info

Okolí: Údolí Moklického potoka / Babka / Skalka / Kytín / Vrážky

Podbrdsko / rejstříky

únor 2007