ŠIBERNA

k.ú. Hostomice pod Brdy (Hořovická pahorkatina / Hořovicko)

Poměrně výrazný, byť nevysoký vrch (450 m n. m.) nad Hostomicemi. Na vrcholu louky, úbočí částečně zalesněné, částečně s pásy zeleně. Na západním úbočí zemědělská usedlost. Nejvyšší vrchol Hostomické kotliny.

návrší Šiberny od jihovýchodu

Okolí: Velký Chlumec / Malý Chlumec / Studený vrch / údolí Chumavy / Chlumek

Podbrdsko / rejstříky

září  2011