ÚDOLÍ CHUMAVY

k.ú. Hostomice pod Brdy, dříve též Dobříš (Brdská vrchovina / Hořovicko)

Zalesněné údolí na horním toku říčky, zařízlé do jižních svahů Hřebenů. Chumava pramení v kotlině mezi (Velkou) Babou, Pískem a Kuchyňkou (respektive Malým vrchem), nejprve teče k severovýchodu, načež se stáčí k severu, kde mezi (Malou) Babou a Studeným vrchem vytváří nejužší údolí. Právě v této části se nachází studánka Brdlavka, nedaleko nad ní na křižovatce cest partyzánský památník.

pomník sovětského partyzána Romana Budnika, který zde padl 23. dubna 1945 (prosinec 2011)

studna proti pomníku (prosinec 2011)

Brdlavka

Někdy též Prdlavka. Pramen při pravém břehu potoka na úpatí Studeného vrchu. Je součástí měřicí sítě ČHMÚ. Studánka není vlastním pramenem, voda je sem přivedena od jihu podzemním kanálem (dle některých informací pochází z dnes zavalené dědičné štoly, která odvodňovala železnorudný revír pod Studeným vrchem; čemuž však odporuje, že se vyskytuje v pověstech zřejmě starších než sama dědičná štola). Studánka je považována za léčivou, traduje se, že má projímavé účinky (osobně jsem však na svých vnitřnostech nic takového nepozoroval).

areál studánky (září 2011)

detail studánky (září 2011)

soška Panny Marie u studánky (září 2011)

Zajímavosti:

Ø        Původ jména Chumava je nejasné. Někdo soudí, že vzniklo zkomolením slova chlum (tedy potok vytékající z chlumů, lesů), jiní mu přisuzují keltský původ (koncovka –ava, voda) a odvozují ho od slova chumhainn, značící úžinu, strž (tedy voda v hlubokém údolí).

Ø        Údolí Chumavy ve své spodní části tvoří oficiální horopisnou hranici mezi Hřebeny a Brdy, byť v obecném podvědomí jsou jako Hřebeny vnímány i hory západně od Chumavy až k průlomu Litavky.

Ø        Studánka je opředena řadou pověstí. Podle jedné se u ní zjevuje mnich, chodící se pravidelně modlit k nedalekému stromu. Jiná vypráví o stádu ovcí, které se u starého dubu nedaleko studánky vždy cestou na pastvu zastavili a bečely; když se to opakovalo již několikátý den, ovčáka napadlo podívat se do dutiny stromu, v níž objevil vzácnou monstranci z hostomického kostela, ztracenou za třicetileté války. Strom se poté těšil velké úctě (dost možná jde o tentýž strom, ke kterému se měl chodit modlit přízrak mnicha). Kamsi do okolí studánky je kladeno i sídlo čarodějnice Megery, které měla zaklít (dle jiných verzí vychovat) brdského ducha Fabiána.

Literatura:

-          Otomar Dvořák: Putování bájnou krajinou - Velká kniha pověstí z Berounska a Hořovicka (Beroun 2005)

-          Otomar Dvořák, Marie Holečková: Litavka - řeka skrytých pokladů (Beroun 2007)

-          Jan Vorel: Brdlavka nebo Prdlavka? – ad Hostomické listy 2/2008 – viz http://www.hostomice.cz/files/08_02.pdf

Web:

-           databáze pramenů a studánek, Brdlavka - http://www.estudanky.cz/392-pramen-brdlavka

-           databáze pramenů a studánek, studna u pomníku - http://www.estudanky.cz/3161-studna-bez-jmena  

Okolí: Šiberna / Studený vrch / Kuchyňka / Provazec / Písek / Baba / Chlumek

Podbrdsko / rejstříky

aktualizace prosinec  2011