ZÁSKALÍ

k.ú. Chaloupky, dnes též Hrachoviště (Brdská vrchovina / Hořovicko)

Úsek Červeného potoka mezi Neřežínem a Mrtnickou skálou. Dříve zde Záskalský rybník s železnou hutí a hamrem. Dnes v místě rybníku mnohem větší vodní nádrž Záskalská, pod její hrází samota Pod skálou č.p. 26, které nejspíš také nějak souvisela se zdejší železářskou výrobou (na mapě v 1. pol. 19. stol. je již značena, nevede k ní však žádný náhon). Huť i hamr zaniklé.

V literatuře se uvádí, že hamr v těchto místech (později zvaný Záskalský či Podskalský) stál již roku 1720. Počátkem 19. stol. k němu měla přibýt huť. Roku 1870 byl přestavěný na mlýn, který o dva roky později zničila velká povodeň a již nebyl obnoven. Záskalský hamr alias mlýn je kladen do bezprostřední blízkosti Mrtnické skály. Ovšem na mapě z 80. let 18. stol. je jediným objektem v těchto místech „mlýn″ bezprostředně pod hrází Záskalského rybníku. Až o půl století později se objevuje druhý objekt s vodním kolem a vlastním menším rybníčkem níže po proudu, blíže ke skále (oba jsou uváděny jako mlýny!) a třetí, v té době dřevěná budova v místech dnešního č.p. 26. Dnešní Záskalská nádrž se sypanou hrází 110 m dlouhou a 16 m vysokou a s rozlohou zaplavené plochy 13,2 ha byla vybudována v letech 1956-1960. Jako jediná přehrada v oblasti Brd slouží i rekreaci.

domek č.p. 26 pod hrází nádrže

údajný obrázek hamru pod Mrtnickou skálou z roku 1865 (ad Čáka: Střední Brdy) - obrázek je však pochybný, neboť dle map nestál objekt bezprostředně pod skálou, ale tak o 100 až 150 m výše proti proudu, a navíc na opačné straně potoka; ledaže by šlo o čtvrtý objekt, vzniklý někdy kolem poloviny 19. stol., o kterém se mi však nepodařilo nic dohledat

mapa z 30. let 19. stol. (oldmaps.geolab.cz)

Mrtnická skála

Též Neřežínská skála. 30 m vysoká buližníková skála s křížem na vrcholu, vystupující ze severozápadního úpatí Jedové hory nad cestu podél potoka. Cvičný horolezecký terén s řadou cest různé obtížnosti (údolní stěna v celé své výši mírně převislá). Na skále tabulka s vyznačením hladiny vody při povodni 25. května 1872. Právě tato skála dala Záskalí jeho jméno - při cestě z Komárova či Hořovic byla zdejší huť s hamrem „za ní″.

 

Mrtnická skála (prosinec 2010)

 

pamětní destička na povodeň 1872 (prosinec 2010)

Zajímavosti:

Ø        Cesta, která vede Záskalím nad pravým břehem potoka po úbočí Jedové hory je původní středověkou cestou od Hořovic kolem Valdeku brdskými hvozdy na Příbramsko.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách I (Praha 2000)

-          Petr Resch: Mrtnická skála – bouldry – viz  http://www.bouldering.cz/data/files/131mrtnickaskalabouldry.pdf

Web:

-           Povodí Vltavy - http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/zaskalska-a-dratenik.pdf

-           brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/valdek.php

-           geocaching - http://www.geocaching.com/geocache/GC4823H_zaskalska-vodni-nadrz

-           historie Neřežínu - http://nerezin.czweb.org/historie_nerezina.htm

-           Český horolezecký svaz - http://skaly.horosvaz.cz/4_db_index.asp?sektor_id=444

-           lezec - http://www.lezec.cz/pruvodcx.php?key=122

-           Horydoly - http://www.horydoly.cz/horolezci/mrtnicka-nerezinska-skala.html

-           horolezec - http://www.horolezec.com/Horolezectvi/Oblasti/Stredni%20Cechy/Mrtnicka%20skala/Mrtnicka%20skala.html

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2010