HUMENSKÁ

k.ú. Jíloviště (Brdská vrchovina / Mníšecko)

Též Hladká skála. Výrazný vrch nad pravým břehem Berounky proti Dolním Mokropsům, k řece spadající příkrými skalnatými srázy. Z vrcholové části několik pěkných vyhlídek, místo pro start paraglaidingu. Na úzkém severním výběžku nad údolím Humenského potoka stopy hradiště trojúhelného půdorysu. Mimo značené turistické stezky.

pohled na vrch od severozápadu, ze železničního mostu přes Berounku

Zajímavosti:

Ø        Krátký vysoký val přepažující na jižní straně hradiště úzkou ostrožnu byl v 19. stol. považován za „Kazinu mohylu″, zmiňovanou v Kosmově kronice jako hraniční bod slavníkovského panství.

Ø        Spisovatel Stanislav Reiniš sem umístil svůj román o životě samotářské jezevčice Poustevnice z Humenské.

Literatura:

-          Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

Web:

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=5732

Okolí: Dolní Mokropsy / Cukrák / Horní Mokropsy

Podbrdsko / rejstříky

březen 2011