CUKRÁK

k.ú. Jíloviště (Brdská vrchovina / Mníšecko)

Rozlehlé zalesněné návrší v nejvýchodnější části Hřebenů (411 m n.m.). Správně Kopanina. Na východě spadá do údolí Vltavy strmými skalnatými srázy s několika (neoficiálními) vyhlídkami, severně a západně od vrcholu orientačně složitý terén s řadou hluboce zařízlých údolí, směřujících k Berounce. Vrch nápadný díky televiznímu vysílači. Přes vrch přechází rychlostní komunikace R4 Praha - Strakonice.

  

televizní vysílač Střední Čechy

Úzký červenobílý tubus o průměru při patě 16m a výšce 193,5 m (bez anténního nástavce 150 m). Celá konstrukce je zakotvené 12 m v zemi a váží 2000 tun. Postaven v letech 1959-1961. Přilehlá budova technického zázemí pochází z let 1974-75, kdy i vysílač prošel úpravou (původní služebna byla ve vlastním vysílači, ve výšce 30 m). Kromě televizního vysílání slouží i rozhlasovým stanicím, mobilním operátorům či záchrannému systému.

středovlnný vysílač

Severovýchodně od televizního vysílače nad Lipenci tři 85 m vysoké antény středovlnného vysílače „Praha-Zbraslav” (1062 kH), který koncem 80. let nahradil starší vysílač na Beránku.

 

Zajímavosti:

Ø        Jméno Cukrák údajně odvozováno od zbraslavského cukrovaru - ale proč?

Literatura:

-          kol.: Okolí Prahy, západ - Turistický průvodce ČSFR 38 (Praha 1990)

-          Jan Čáka: Podbrdskem od městečka k městu (Praha-Litomyšl 2001)

Web:

-           Prostor

-           Brdy

-           Neoficiální stránky Zbraslavi

-           Wikipedie

-           středovlnné vysílače

-           Turistika.cz

-           Brdy info

Okolí: Lipany / Lipanská rokle / Baně / Na Beránku / Skalka / Chlum / Horní Mokropsy / Humenská / Horní Černošice / Blukský Mlýn

Podbrdsko / rejstříky

červenec 2005