KLÍNEK

k.ú. Rejkovice, Běřín (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Sedlo mezi Plešivcem a návrším u Běřína, někdy zvaného též Klínek (473 m n. m.). Přechází jím silnicí z Hostomic do Jinec, směrem k Plešivci se zde odpojuje tzv. Eliščina cesta (z níž se v zápětí odděluje cesta obcházející Plešivec po jeho západním úbočí), na druhou stranu pak silnice do Běřína (původně, před vybudováním dnešní přímé komunikace, hlavní silnice do Jinec) a cesta do sousedního sedlo pod Pískem, zvaným Křižovatky.

 

pomník neznámého partyzána, padlého zde 25. dubna 1945, u Eliščiny cesty; dle vyprávění očitého svědka, zaznamenaného v knize Toulání po Brdech, však spíše než o partyzána šlo o uprchlého sovětského zajatce (květen 2005, leden 2015)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle pověstí se zde zjevuje bezhlavý kůň či pes s ohnivýma očima. Níže pod sedlem v bývalých močálech, zvaných Zelený kal, žily bludičky a divoženky.

Ø        Sedlem již v minulosti procházela cesta od Karlštejna do Jinec (královský lovecký dvorec).

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2015