BĚŘÍN

k.ú. Běřín (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Ves roztroušená na náhorní plošině nad pravým břehem Litavky (k níž od vsi spadají srázy zvané Vinice), některé stavení sestupují podél cesty téměř až k Litavce (475 m n. m.). První písemná zmínka z roku 1602, kdy součástí jineckého panství. V letech 1931-1979 samostatná obec, jinak vždy součást Jinec.

jádro vsi od severozápadu

cesta do vsi ze sedla Klínek

roubenka č.p. 32

stavení č.p. 23

 

roubená stodola u č.p. 5

 

kamenné zídky v okolí vsi

výhled od Běřína na Plešivec

výhled od Běčína na Ostrý

výhled od Běřína na Vystrkov; za ním v zákrytu Koníček, vpravo od něj Beran, v údolí Jince

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V souvislosti s Běřínem jsou většinou uváděny tzv. Jinecké bronzy – první známý (a jeden z nejlépe zdokumentovaných) hromadný nález bronzových předmětů v okolí Plešivce, v odborné literatuře někdy označovaný jako „Plešivec 1″ (třebaže k němu vůbec nedošlo na Plešivci). K nálezu došlo v roce 1825 či 1826 pravděpodobně východně od vsi, v prostoru rozcestí Křižovatky.

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Běřín

-           středočeská vědecká knihovna - http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-g0002326-Berin-cesko/

-           naučná stezka - http://www.jince.cz/naucnastezka/ 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2015