PÍSEK

k.ú. Čenkov u Příbramě (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Výrazný zalesněný hřeben (691 m n. m.) dominující spolu se sousedním Plešivcem pravému břehu Litavky. Na vrcholu dva nápadné objekty - východnější radar Řízení letového provozu (postaven 1988, od roku 2004 zakryt modrým krytem) a západnější retranslační věž. Na jihozápadním úbočí lovecká chata Šimákovna z roku 1942 (jméno převzala po nedaleké, v té době již zaniklé štajgrovně, která koncem 19. stol. sloužila i jako turistická chata a hostinec), v jejím okolí a na dalších místech stopy po těžbě železné rudy (důl Komorsko; surovina využívána v jinecké vysoké peci Barbora, po jejím vyhasnutí v komárovských železárnách).

hřeben Písku od severu, v popředí Běštín (září 2011)

Písek od jihozápadu, z Brdy (prosinec 2010)

 

retranslační věž a radar (prosinec 2011)

rozhledna

Dřevěná 15 m vysoká rozhledna byla postavena na vrcholu péčí Klubu českých turistů a nákladem majitele panství knížete z Hanau roku 1891. Na počest hořovické kněžny nazvána Eliščinou věží. Na jaře 1902 rozhledna zbořena, údajně kvůli bezpečnosti.

rozhledna na Pískách (ad Čáka)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Dříve nazýván Písky, mnozí milovníci brd dodnes množné číslo v pojmenování dodržují.

Ø        Jméno připomíná zdejší ložiska křemenného písku, využívané někdejší příbramskou sklárnou.

Ø        V opuštěném lomu na východním úbočí hory bylo v dubnu 1945 stanoviště partyzánských oddílů Grom a Priboj.

Ø        Na hřebenu, vybíhajícím z hory k jihozápadu, hájovna Komorsko na místě stejnojmenné zaniklé středověké vesnice.

Ø        K Písku se zřejmě vztahuje i pověst o „obrech z Komorska″, kteří válčili s obry ze sousedního Plešivce, dokud se dcera komorského vládce neprovdala za pána Plešivce.

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

-          Otomar Dvořák, Marie Holečková: Litavka - řeka skrytých pokladů (Beroun 2007)

-          Jan Nouza: Rozhledny Čech, Moravy a Slezska (Liberec 1999)

Web:

-           Brdy info - http://www.brdy.info/brdy/pisek.php 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec  2011