KUCHYŇKA

k.ú. Pičín (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Táhlý 1,5 km dlouhý hřeben (635 m n. m.) ve směru severovýchod-jihozápad, na jihozápadě navazující mělkým sedlem na sousední Malý vrch (627 m n. m.), který je často považován za součást Kuchyňky. Strmý jihovýchodní svah s výchozy kambrických slepenců porostlý původními suťovými lesními porosty s bukem, javory, lípou, jilmem, místy dosud i jedlí a s velmi bohatou flórou (území chráněno již od roku 1933, dnes v kategorii přírodní rezervace 21 ha). Na vrcholu dřevěný kříž. Od vrcholu jihozápadním směrem vede po ostrém temeni hřebenu cesta. Vlastní vrchol v podstatě bez výhledu (pouze omezeně v době mimo vegetační sezónu), dočasné výhledy na Hořovicko, Plešivec a Písek i na opačnou stranu na Příbramsko, Dobříšsko a Povltaví (díky vykáceným pasekám) ze sedla mezi Kuchyňkou a Malým vrchem. Na jihovýchodním úbočí Kuchyňky několik pomníků padlým partyzánům.

vrcholový kříž

 

horní partie rezervace zaujímají bučiny

cesta po temeni hřebene

 

výhled ze sedla mezi Kuchyňkou a Malým vrchem k severozápadu - Písek, za ním Plešivec

výhled ze sedla mezi Kuchyňkou a Malým vrchem k severu - Baba, údolí Chumavy, v pozadí Hostomicko a hřebeny Křivoklátska

výhled ze sedla mezi Kuchyňkou a Malým vrchem k jihovýchodu na Povltaví

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Původně zde chráněno 12 ha lesa, posléze výměra rezervace zvětšena.

Ø        Na severních svazích Kuchyňky měli po výsadku na přelomu března a dubna 1945 stanoviště partyzánské skupiny Fakel, Priboj a Grom.

Ø        Bohatý výskyt měkkýšů, mimo jiné reliktního plže vrkoče horského.

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

-          Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

-          Marie Maršáková-Němejcová, Štefan Mihálik: Národní parky rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu (Praha 1977)

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuchyňka_(Brdy)

-           stránky milovníků brdských hvozdů - http://www.brdy.org/component/option,com_ponygallery/Itemid,33/func,viewcategory/catid,208/

-           Brdy info - http://www.brdy.info/brdy/pisek.php

-           Výletník - http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/stredni-cechy/brdy-a-stredni-povltavi/3678-kuchynka/

-           Netopejrovy stránky - http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/indp06.html

-           blog Václava Burleho - http://burle.blog.cz/0811/kuchynka-prirodni-rezervace 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec  2011