VYSOKÁ PEC

k.ú. Vysoká Pec u Bohutína (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Ves (550 m n.m. - původně Hochofen, též Hammer), skládající se ze dvou samostatných částí - vlastní Vysoké Pece na pravém břehu Litavky pod Vysokopeckým rybníkem, kolem výrazného návrší s dolem Řimbaba, a enklávy při východním konci rybníka kolem bývalého hamru, přiřazované v obecném povědomí i na většině map k Havírně. V areálu dolu Řimbaba kaple. Na rozcestí západně od jádra vsi, při jižním břehu Vysokopeckého rybníka, pomník padlým.

Vysoká pec na pražení železa z okolních dolů u Žežic, Brodu a Kozičína, ale zřejmě též ze Ševčinské a Řimbabské žíly, vycházející na povrch jejím bezprostředním okolí, která dala pozdější osadě jméno, postavena pod hrází Vysokopeckého rybníka v tehdejší nejzápadnější výspě příbramského panství roku 1702. Současně vybudováno i několik hamrů. 1714 vybudována při hamru v západní části vsi i papírna, ta ale záhy zanikla. Huť pracovala do roku 1761. (1766 již v rozvalinách, 1784 zbytky pece zbořeny). Z kolonie domků kolem huti postupně vznikla ves (výslovně uváděna 1720). Vysoká Pec bývala samostatnou obcí, dnes součást Bohutína (ve Vysoké Peci bohutínská radnice).

  

důl Řimbaba

270 m hluboký důl (z toho 180 m zatopeno) na výrazném návrší uprostřed Vysoké pece se zachovalými šachetními budovami včetně dominantní ocelové těžní věže.

Dle archeologických nálezů kutáno v okolí výrazného skalnatého návrší, na němž se dnes nalézá důl, již ve 13. stol. Těžba stříbronosného galenitu tu prokazatelně probíhala i v 15. a 16. stol., zejména tzv. náleznými jamami a povrchovými pinkami. Po roce 1768 byla zaražena do úpatí návrší štola Božího požehnání (Segen Gottes Sttolen), v níž se pracovalo až do roku 1786. Současný důl zaražen v nejvyšším místě návrší (559 m n.m.) roku 1843 a nazván stejně jako starší štola dolem Božího požehnání - Segen Gottes Schachtt (horníky však běžně nazýván Řimbaba, což se později stalo i jeho oficiálním jménem). Současně byla vyčištěna i stará štola, která sloužila k odvětrávání nového dolu. Později vznikla na Řimbabě i sezónní úpravna rud, tzv. letní prádlo. Šachtou byly nafárány především Hlavní Řimbabská a Severozápadní žíla (v místech jejich křížení mocnost leštěnce olověného až 0,5 m). Ve větších hloubkách však již výtěžnost žil slábla a na úrovni 9. patra nebyla žádná z řimbabských žil dobyvatelná a tak byly dobývací práce roku 1900 ukončeny a jáma byla udržována pouze jako jeden z přístupů Dědičné štoly. V letech 1942-49 došlo k propojení (v té době zatopeného) 9. patra dolu Řimbaba se sousedním dolem Rudolfka (25. únor), kterému poté sloužila Řimbaba jako větrací a ústupová cesta. V 50. a 60. letech 20. stol. slouží důl Střední průmyslové škole hornické v Příbrami pro praktický výcvik žáků studijních oborů hornictví, geologie a důlní měřičství. 1964 nahrazena původní dřevěná těžní věž dnešní ocelovou. Výuka na dole skončila roku 1971. Poté šachta sloužila opět pouze jako výdušná jáma dolu Rudolfka, po ukončení těžby v bohutínském revíru byly opět spodní patra dolu zatopeny a jáma slouží pouze jako revizní a přístupová cesta do Dědičné štoly. V současné době (2009) v areálu údajně vzniká Vesnicko-hornické muzeum Řimbaba.

 

Zajímavosti:

Ø        Ve Vysoké Peci se 1. 1. 1732 narodil Jan Antonín Alis, báňský odborník, jemuž vděčí březohorské doly za nový vzestup koncem 18. stol.

Ø        Do prostoru dolu Řimbaba bývá někdy kladen středověký důl Šmelcířů – nejvýznamnější ze starých dolů bohutínského revíru.

Literatura:

-          kol.: Bohutín - 620 let obce (Bohutín 1999)

-          Jan Čáka: Obrázky z Podbrdska (Beroun 1997)

-          Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech (Kutná Hora 2000)

Web:

-           Bohutínský rudný revír

-           stránky milovníků Brd

-           Zdař Bůh

-           Spolek Řimbaba

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

duben 2008