JEDLINA

k.ú. Těně I, dříve Malá Víska (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Pramenné údolí Mourového potoka, začínající na svazích Jordánu a oddělující Houpák od Dlouhého vrchu (snad jde o Mourový potok, ve jménu potoka panuje na mapách značná nejednoznačnost). Tvoří jakýsi klín, vražený do cílové plochy Jordán (ta též občas neoficiálně nazývána Jedlina) - v minulosti bylo prokazatelně z větší částí její součástí, nyní již velice pěkným porostem bříz, připomínajícím severskou tajgu. V údolíčku četné menší rašeliniště s jezírky, na potoku tůně a drobné vodopády - velice malebná místa.

Údolí leží ve vojenském újezdu, veřejnosti  nepřístupno.

    

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na některých mapách je - zřejmě chybně - označována jako Mourový potok východnější vodoteč pod Hejlákem. Potok na Jedlině je pak někdy - též chybně - označován Jalový. Obecně panuje ve jménech potoků v této části Brd poměrně silná nejednoznačnost.

Web:

-           Brdy info

-           Netopejrova fotogalerie

-           Bornet

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2006