JINDŘICHOVA SKÁLA

k.ú. Hrachoviště, dříve Malá Víska (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Skalní ostroh (588 m n. m.) vybíhající z masivu Berana k západu, do údolí Červeného potoka, zakončený téměř 20 metrů vysokou skalní stěnou. Porost mnohdy bizarně tvarovaných reliktních borovic a dubů. Dříve oblíbená vyhlídka na protější Valdek a Beranec a též na vzdálenější vrchy Křivoklátska. Kolem roku 1910 správou hořovického panství opatřena dodnes částečně dochovaným secesním kovovým zábradlím, vyrobeným v nedalekých hořovických železárnách (část byla nedávno odcizena!). Dnes leží při severním okraji vojenském újezdu, oficiálně přístupná jen na zvláštní povolení, přesto však stále hojně navštěvovaná a dokonce je vedené mezi oficiálními horolezecky zpřístupněnými skalami.

slepencová Jindřichova skála

suťovisko pod skálou

  

zábradlí na vyhlídce z poč. 20. stol.

výhled přes údolí Červeného potoka na Valdek (v lesích vlevo od středu) a Beranec

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jindřihova skála je největším skalním útvarem celých Brd.

Ø        Původně Vísecká skála (podle nedaleké Malé Vísky), jméno Jindřichova skála až z poč. 20. stol. podle jednoho ze synů hořovické vrchnosti, kurfiřta z Hanau v souvislosti s úpravou vyhlídky (tehdy zde byla umístěna tabulka „Heinrich-Fels”, dnes již dávno zničená).

Ø        Jako Víceská skála (Viseker Felsen) je na některých starých mapách (1. pol. 19. stol.) značena i sousední Krkavčina; spíše však jde o chybu.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

-          Vladimír Valenta: Střední Brdy III. – Červený potok – Nika září 2013 – viz též http://www.nika-casopis.cz/archiv-cisel/zari-2013.aspx

Web:

-           brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/valdek.php

-           Stránky milovníků brdských hvozdů - http://www.brdy.org/content/view/95/68/

-           blog Pavla Čámského - http://brdskelesy.blog.cz/1102/jindrichova-skala

-           blog Václava Burleho - http://burle.blog.cz/1106/xyz-jindrichova-skala-brdy-vojensky-ujezd

-           Český horolezecký svaz - http://skaly.horosvaz.cz/4_db_index.asp?sektor_id=443

-           lezec - http://www.lezec.cz/pruvodcx.php?key=121

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2008