ÚDOLÍ ČERVENÉHO POTOKA

k.ú. Hrachoviště, dříve Malá Víska (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Poměrně široké zalesněné údolí v severní části středních Brd, do nějž vybíhají tři výrazné skalní ostrohy – zleva Krkavčina a Jindřichova skála, zprava Valdek. Někdy nazýváno též Valdecké či Podvaldecké údolí. Začíná soutokem řady potůčků z okolních hor pod bývalou hájovnou Jinecká Baština a táhne se v dálce cca 4 kmNeřežínu, skutečně divoký ráz však nabírá až pod Krkavčinou. Dno údolí místy kamenité, místy močálovité. V horní části údolí rybník Pod Valdekem (v současné podobě z roku 1995, na místě menšího Velkého valdeckého rybníka), o necelý kilometr níže mohutná hráz zaniklého Malého valdeckého rybníku. V dolní části údolí dva vodárenské objekty – jeden těsně pod hrází Malého valdeckého rybníka, zřejmě pro potřeby kasáren u Valdeku, druhý (zpustlý) na konci údolí před Neřežínem.

Údolí leží ve vojenském újezdu, přístupné jen na zvláštní povolení.

  

Červený potok (prosinec 2006, leden 2014)

 

tůně a mokřiny v ploše bývalého Malého valdeckého rybníka (leden 2014)

   

hráz Malého valdeckého rybníka čili Malého Valdeku, protrženého povodní 25. května 1872 a již neobnoveného (leden 2014)

 

dnes již nepoužívané stavidlo u vodárenského objektu pod Malým valdeckým rybníkem (leden 2014)

  

balvanitý les v sušších částech údolí (prosinec 2006)

  

vodárenský objekt před Neřežínem – zničené stavidlo (leden 2014)

stavidlo v ještě zřejmě funkčním stavu (prosinec 2006)

 

jímky vodárenského objektu před Neřežínem (leden 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno potoka odvozeno od hnědočervené barvy, způsobené železnými rudami.

Ø        Údolí bývalo považováno za nejpůvabnější část severní části středních Brd.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

-          Vladimír Valenta: Střední Brdy III. – Červený potok – Nika září 2013 – viz též http://www.nika-casopis.cz/archiv-cisel/zari-2013.aspx

Web:

-           Stránky milovníků brdských hvozdů - http://www.brdy.org/content/view/95/68/

-           Netopejrova fotogalerie - http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/indp26.html

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2014