NA SKALCE

k.ú. Sibřina, Újezd nad Lesy, Koloděje (Pražská plošina / Úvalsko, Praha)

Návrší v polích mezi Koloději a Sibřinou (302 m n. m.). Na vrcholu starý zpustlý ovocný sad a vysílač, obklopený poli. Na jižnějším vrcholu při silnici ze Sibřiny do Koloděj několik výrobních hal; u nich druhý vysílač. Na severovýchodním úbočí „sibřinský″ hřbitov, nedaleko něj osamělá budova bývalé sibřinské školy. Z okrajů sadu pěkné výhledy zejména k severu a severozápadu na okrajové části Prahy a k jihu na pahorkatinu labsko(vltavsko)sázavského rozvodí.

návrší od jihozápadu; stromořadí v popředí je silnice z Koloděj do Sibřiny

návrší od východu

  

severnější (hlavní) vrchol s vysílačem

jižnější vrchol

výhled k severozápadu, na Prahu

výhled k jihozápadu, na Stupice; vpravo Kolodějská obora

„sibřinský″ hřbitov

Hřbitov na severním úbočí návrší. Historicky sice patří k Sibřině, dnes však leží na území Prahy, na katastru Újezdu nad Lesy.

vstupní objekt s márnicí

 

dřevěný centrální hřbitovní kříž

 

pomník obětem 1. a 2. světové války

celkový pohled na hřbitov

Web:

-     trigonometrický bod - http://www.waymarking.com/waymarks/WMCGE5_TB_1415_26_Na_skalce_CZ

Okolí: Sibřina / Stupice / Tábor

Střední Polabí / rejstříky

červen 2013