SIBŘINA

k.ú. Sibřina (Pražská plošina / Úvalsko)

Ves při poměrně nevýrazném Sibřinském potoku (277 m n. m.); severně od něj dvůr, jižně náves se zvoničkou. Severně od vsi o samotě škola. Na východní straně dnes obec zcela spojena se sousední Květnicí.

V písemných pramenech prvně zmiňována roku 1197 (Bertoldus de Zebrin). Tvrz zde poprvé připomínána 1411. 1589 připojili Smiřičtí Sibřinu k panství Uhříněves. Tvrz je zmíněná ještě roku 1621, zanikla zřejmě za třicetileté války.


obecní znak - polcení znaku symbolizuje dvě vsi, které tvoří obec, cimbuří existenci (zaniklé) tvrze v každé této části, list konopice připomíná jméno Sibřina (staroslovansky snad zibr, zeber), ruční stoupa pak jméno
Stupice, klasy zdejší šlechtitelskou stanici i zemědělský charakter obcí; červenobílá barva ukazuje na erb Olbramoviců jako jednoho z nejvýznamnějších majitelů Sibřiny 

  

pseudogotická zvonička z roku 1867 na návsi (září 2006); předtím na tomto místě stával kříž, který dnes na rozcestí u školy a ještě předtím údajně kamenný kříž s božími muky

 

dvě datace zvoničky (září 2006)

náves se zvoničkou v 60. létech 20. stol. (ad obecní časopis Zebřín)

Tyršův památník v parčíku v centru vsi na levém břehu potoka (září 2006)

 

památník padlým v 1. světové válce na severním okraji vsi (září 2006, červen 2013)

škola

Škola (dnes mateřská školka) stojí na samotě severně od vsi, na půl cesty mezi Sibřinou a její tehdejší součástí Novou Sibřinou. Roku 1996 pro malý počet žáků škola uzavřena, dnes mateřská školka.

školní budova od jihozápadu (červen 2013)

kříž u školy

Křížek z roku 1836 stojí uprostřed křižovatky naproti škole. Původně stál na návsi v místech dnešní kapličky; na toto místo přemístěn roku 1867. Tehdy zde nahradil kamenný kříž, který sem přemístěn snad roku 1837 taktéž z návsi; po roce 1867 údajně zazděn na zahradě č.p. 8.

 

kříž u školy (červen 2013)

Zajímavosti:

Ø        Západně od vsi býval zhruba do konce 18. stol. na Sibřinském potoku veliký rybník; cesta, která vede po jeho bývalé hrázi (spojuje západně od vsi silnici na Koloděje se silnicí na Královice), je dodnes nazývána Na hrázi.

Literatura:

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.sibrina.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibřina

Okolí: Květnice / Sluštice / Křenice / Stupice / Na skalce

Střední Polabí / rejstříky

červen 2013