STUPICE

k.ú. Stupice, dříve Královice (Pražská plošina / Úvalsko)

Drobná víska v rovinatém terénu při východní hranici Prahy (289 m n. m.). Centrem zhruba čtvercová náves s rybníčkem, zvoničkou, křížkem a pomníkem padlých. 

Ves prvně doložena v nedatované listině, pravděpodobně z konce 13. stol. V jejím držení se střídali různí majitelé z řad pražských měšťanů. Pravděpodobně ve 2. pol. 14. stol. zde vystavěna tvrz (zmiňována 1417). Někdy před rokem 1489 byly připojeny ke Kolodějům a spolu s nimi později k panství uhříněveskému.

náves se zvoničkou a křížem (červen 2013)

 

kamenná zvonička z roku 1862 - nemovitá kulturní památka (červen 2013)

 

krucifix z roku 1826 – nemovitá kulturní památka (červenec 2006)

nápis na soklu kříže; při opravě roku 1997 došlo k chybě, pan farář se jmenoval Rautenkranc (červenec 2006)

 

pomník obětem světových válek – deska byla v minulosti zničena; současná deska poměrně nová, jak je zjevné z fotografií (červenec 2006, červen 2013)

mohutná vrba nad pomníkem světových válek (červenec 2006)

  

usedlost č.p. 1 na severozápadní straně návsi (červenec 2006, červen 2013)

 

návesní rybníček; v pozadí brána statku č.p. 12 (červenec 2006)

partie západně od obce s výhledem na Prahu; informační tabule projektu „Cesty, které nás spojují″ (září 2013)

 

dětské hřiště při „Uličce lásky″ – cestě ze Stupic do Křenic, obnovené v letech 2006-2008 (červen 2013)

Zajímavosti:

Ø        Jméno vsi bývá odvozováno od stoupy - nástroje na drcení (proto ves ve znaku obce Sibřina, jíž jsou Stupice součástí, reprezentuje zlatá stoupa), dle některých výkladů též od jámy na lovení zvěře, která se údajně měla nazývat též stoupou.

Ø        Šlechtitelská stanice ve Stupicích vznikla roku 1921 (tehdy firma Selecta, později Oseva Praha, dnes Selgen, a.s.). Bylo zde vytvořeno více jak sto odrůd zeleniny a polních plodin – přímo po Slušticích nesou jméno rajče Stupické polní rané, mrkev Stupická či ozimé pšenice Stupická přesívka a Stupická Bastard. Ve znaku Sibřiny je šlechtitelská tradice reprezentována dvěma obilnými klasy.

Ø        Do roku 1925 žil ve Stupicích pozdější protektorátní prezident dr. Emil Hácha; často jej zde navštěvoval z Koloděj T. G. Masaryk.

Ø        V místní šlechtitelské stanice pracoval význačný český mykolog Zdeněk Pouzar.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

Web:

-     oficiální stránky obce Sibřina - http://www.sibrina.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupice

-     úroda - http://www.uroda.cz/@AGRO/informacni-servis/Devadesat-let-slechteni-jiz-neco-znamena__s457x56053.html

Okolí: Na skalce / Sibřina / Křenice / Netluky / Jankov / Tábor

Střední Polabí / rejstříky

červen 2013