U TŘECH SVATÝCH

k.ú. Horoušany (Středolabská tabule / Úvalsko)

Enkláva zástavby v nejzápadnějším výběžku horoušanského katastru, stavebně navazující na Nové Jirny (oddělena od nich Horoušanským potokem). Benzinová pumpa.

kříž

Při silnici z Nových Jiren do Úval asi 200 m od okraje zástavby stojí litinový kříž na zajímavém pískovcovém podstavci soudkovitého tvaru s několikařádkovým, dnes nečitelným nápisem, silně poškozený jakýmsi červenohnědým nátěrem (odlupujícím se i s kusy kamene). Na kmeni mohutné lípy v sousedství přitlučen prostý železný kříž s otvory pro uchycení korpusu Krista.

Podstavec pochází pravděpodobně z 18. stol., kříž mladší. Je pravděpodobné, že původně byl v kamenném podstavci kříž dřevěný, po určitou dobu možná též železný kříž přibitý dnes na stromě. Kříž byl poškozen v roce 1945 a znovu 1954.

    

Literatura:

-     Jaroslav Špaček, Ludvík Skružný: Kříže, boží muka, kapličky a jiné drobné historické stavby a plastiky v Čelákovicích a jejich okolí - ad: 100 let městského muzea v Čelákovicích (Čelákovice 2004)

Okolí: Horoušánky / Úvaly / Nové Jirny

Střední Polabí / rejstříky

říjen 2007