NOVÉ JIRNY

k.ú. Jirny (Středolabská tabule / Úvalsko)

Řadová ves při silnici Jirny - Úvaly (231 m n.m.). Centrem protáhlá náves (rozšířená ulice po celé délce původní zástavby) s návesním rybníčkem (požární nádrží) a kaplí sv. Rozálie. Na jihozápadním okraji zástavby nejstarší budovy vsi - bývalá panská myslivna (č.p. 1) a hostinec (č.p. 2). Západě od vsi na okraji Klánovického lesa chatová osada.

Uvádí se, že ves vnikla při panské myslivně a hospodě roku 1800, což je však zjevný nesmysl, neboť je malována v celém pozdějším rozsahu již na tzv. josefském vojenském mapování z 2. pol. 18. stol. Součást panství Jirny.

 

Kaple sv. Rozálie

Pseudoslohová kaple se zvoničkou byla postavena místními obyvateli v roce 1872 (dle farní kroniky - přímo na štítě je sice datována 1871, ale může jít o omyl vzniklý při rekonstrukci kaple). Oltářní obraz sv. Rozálie darovala držitelka jirenského velkostatku Rozálie Wágnerová. Zvon byl zrekvírován za 1. sv. války, nový byl opatřen roku 1940. U tří rohů kaple rostou lípy, čtvrtá padla při vichřici v březnu 2008.

   

Literatura:

-     Jaroslav Špaček, Ludvík Skružný: Kříže, boží muka, kapličky a jiné drobné historické stavby a plastiky v Čelákovicích a jejich okolí - ad: 100 let městského muzea v Čelákovicích (Čelákovice 2004)

Web:

-     Wikipedie

-     oficiální stránky obce Jirny

-     farnost Jirny

Okolí: Nehvizdy / Horoušany / Horoušánky / U třech svatých / Kostelík / Šestajovice / Jirny

Střední Polabí / rejstříky

květen 2008