HOROUŠÁNKY

k.ú. Horoušany (Středolabská tabule / Úvalsko)

Ves na pravém břehu Horoušankého potoka. Dříve zvané též Malé Horoušany. Západní část zástavby již na katastru Úval.

Historická zástavba ulicového typu podél silnice z Horoušan. Zhruba uprostřed zvonička, o něco západněji v malém parčíku pomník padlým v 1. sv. válce, před ním osazený pamětní kámen s nápisem „1939-1945; 5-9/V“. Severně, západně i jihovýchodně od obce dnes výstavba rodinných domů, která již téměř převyšuje původní zástavbu. Při silnici na Horoušany kovový pravoslavný křížek na památku neštěstí, ke kterému zde došlo v květnu 2001 při budování kanalizace (smrtelné zranění ukrajinského dělníka Mikhajlo Stepana).

Ves založena údajně roku 1780. Patřila k panství Kounice.

   

zvonice

V centru vsi proti domu č.p. 17. Zděná hranolová poměrně členitá stavbička. V čelní straně nika s litinovým křížem, v nárožích drobné niky se soškami svatých. Ze zadní strany zvoničky 80 cm hluboký výklenek pro zvoníka. Zvon umístěn ve zúžené horní části.

Zvonice z roku 1904 (předtím zde stál dřevěný sloup se zvonkem). V nice měla být dle původních záměrů socha sv. Václava, k čemuž pravděpodobně nikdy nedošlo. Původní zvon zrekvírován v 1. sv. válce. Roku 1945 zvonička opravena a 14. října znovu vysvěcena. Až do poslední opravy v roce 2007 byla na severovýchodním nároží ozdobná konzola bývalého obecního osvětlení a v nárožních výklencích sošky andílků (v posledních letech již pouze jedna). Při této opravě osazen též nový zvon.

     

Zajímavosti:

Ø        V prostoru vsi údajně v minulosti těženy rudy. Na geologických mapách vedeno jako poddolované území, v terénu se mi však žádné zjevné stopy objevit nepodařilo.

Literatura:

-     Jaroslav Špaček, Ludvík Skružný: Kříže, boží muka, kapličky a jiné drobné historické stavby a plastiky v Čelákovicích a jejich okolí - ad: 100 let městského muzea v Čelákovicích (Čelákovice 2004)

Web:

-     válečné památky

-     Wikipedie

Okolí: Nehvizdy / Horoušany / Tlustovousy / Úvaly / U třech svatých / Nové Jirny

Střední Polabí / rejstříky

květen 2008