LŠTĚNÍ

k.ú. Lštění (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Ves na levém břehu Sázavy (273 m n. m.). S protějšími Čtyřkoly spojuje Lštění zajímavý most přes Sázavu (viz Čtyřkoly).

Osídlení v místech dnešní obce lze předpokládat nejpozději ve 14. stol. (písemné zmínky z té doby se však týkají výhradně fary, tedy osídlení na Hradišti). První prokazatelná zmínka o aglomeraci v údolí je z roku 1415, kdy je již výslovně uváděno město (opiddum). V té době bylo rozděleno mezi panství Zlenice a Dubá; Dubá však měla vlastní podhradní městečko odranec, takže Lštění zřejmě tvořilo „městské″ zázemí především pro zhruba 3 km vzdálené Zlenice. Po zániku obou hradů (2. pol. 15. stol.) přešly obě části pod Komorní Hrádek, což zřejmě zastavilo jeho rozvoj. Nejpozději v průběhu 16. stol. došlo k redukci obyvatelstva a Lštění v podstatě ztratilo městský charakter. Jako městečko je Lštění uváděno do poloviny 17. stol., poté již důsledně pouze jako ves; dnes lze stopy středověkého městečka v urbanistickém uspořádání vsi jen stěží vystopovat. Roku 1648 se stalo Lštění součástí panství Mrač (a spolu s ním následně panství Konopiště). Roku 1901 vybudována železniční trať z Čerčan do Kácova. Následoval rozvoj zástavby, zejména rekreačního charakteru.

znak obce se znameními nejstarších držitelů Lštění – Přemyslovců a Benešoviců

ves přes řeku

Sázava u Lštění

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Před vznikem městečka používalo jméno Lštění (Lesczen, Lščen) nedaleké hradiště.

Ø        Dle místní tradice (z historického hlediska ničím nepodložené, takřka vyloučené) vznikla obec na místě, kde prý původně stávala starořímská osada Lescenaum, střežící obchodní cestu z Římské říše k Severnímu moři.

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 3. díl (Praha 1998)

Web:

-      oficiální stránky obce - http://www.lsteni-zlenice.cz

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Lštění

-      Posízavský Pacifik - http://www.pacifikem.cz/?inc=212_lst_foto

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

leden 2012