V JEZEVČINÁCH

k k.ú. Hradištko pod Medníkem (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Necelý kilometr dlouhá rokle drobné vodoteče, oddělující masivy Medníku a Chlumu. Při ústí rokle do Sázavy 8. zastavení naučné stezky Medník, věnované vodním živočichům. V rokli menší populace kandíku psí zub (v řádu desítek kusů). Na terase nad ústím rokle do Sázavy (nad pravým břehem) výrazně rozkutaný terén, zřejmě po těžbě zlata.

Součást přírodního parku Střed Čech.

 

rokle

zastávka č. 8 naučné stezky Medník v ústí rokle

  

kutisko nad ústím rokle

Literatura:

-          anonym: Plán péče o národní přírodní památku Medník (2012) – viz též http://blanik.ochranaprirody.cz/res/data/136/017997.zip

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

únor 2014