VAVŘINEC

k.ú. Vavřinec (Hornosázavská pahorkatina / Uhlířskojanovicko)

Ves soustředěna kolem kostela na mírném návrší (389 m n. m.) nad levým břehem Vavřineckého potoka (Výrovky), pod hrází Vavřineckého rybníka. Východně od kostela bývalá škola, dnes školka a obecní úřad.

Vavřinec prvně připomínán 1318, patřil sázavskému klášteru. V místě nynějšího č.p. 1 v západním sousedství kostela stávala tvrz s poplužním dvorem.

celkový pohled na ves s kostelem od jihovýchodu (březen 2011)

pomník padlým u kostela (březen 2011)

fara č.p. 40 z konce 18. stol. v centru obce (březen 2011)

bývalá škola č.p. 89, dnes obecní úřad a školka, ve východní části obce (březen 2011)

kostel sv. Vavřince (nemovitá kulturní památka)

Novogotický kostel se štíhlou věží uprostřed vsi tvoří dominantu okolí. Původní kostel zde doložen již 1359, jelikož ves je pojmenována podle jeho patrocinia, je však zjevné, že musel být postaven současně se založením vsi, tedy nejpozději poč. 14. stol. V polovině 19. stol. zbořen a na jeho místě postavena v letech 1876-77 dle projektu arch. Františka Schmoranze současná stavba. Kostel je orientován ve směru severozápad-jihovýchod.

 

kostel sv. Vavřince (březen 2011)

vstupní portál kostela (březen 2011)

mlýn

Na výrovce pod vsí vodní mlýn. Pravobřežní dosud funkční náhon začíná na jezu bezprostředně pod hrází Vavřineckého rybníka.

 

jez na Vavřineckém potoce; na druhém snímku v pozadí hráz Vavřineckého rybníka (březen 2011)

náhon (březen 2011)

hřbitov

Hřbitov leží na východním okraji obce. Před vstupem na hřbitov dvě mohutné lípy, z nichž ta severnější vyhlášena památným stromem.

 

lípy u hřbitova (květen 2015)

márnice na hřbitově (květen 2015)

okolí

 

křížek z červeného pískovce z roku 1880 při cestě do Chmeliště (březen 2011)

mohutná lípa při silnici do Chmeliště (březen 2011)

Vavřinecký potok pod hrází rybníka (březen 2011)

 

křížek z roku 1890 na křižovatce silnic na severovýchodním okraji vsi (březen 2011)

Literatura:

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-      oficiální stránky obce - http://www.ou-vavrinec.cz

-      cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/vavrinec

-      wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vavřinec_(okres_Kutná_Hora)

-      památkový katalog - http://www.pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=Vav%C5%99inec&presenter=ElementsResults

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=8804   

-      Prostor - http://prostor-ad.cz/pruvodce/pvychod/vavrinec/vavrinec.htm

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

aktualizace květen 2015