VAVŘINECKÝ RYBNÍK

k.ú. Vavřinec (Hornosázavská pahorkatina / Uhlířskojanovicko)

Rybník na Vavřineckém potoku (Výrovce) o výměře 71 ha. Hráz rybníka leží na východním okraji vsi Vavřinec. Založen byl roku 1472. Slouží k chovu ryb.

  

Vavřinecký rybník (březen 2011, květen 2015)

za rybníkem ves Vavřinec (březen 2011)

450 m dlouhá hráz rybníka se silnicí z Vavřince do Hatí (březen 2011)

 

hlavní stavidlo (březen 2011)

vedlejší stavidlo (březen 2011)

pod hrází (březen 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Největší rybník v regionu.

Ø        Významná ornitologická lokalita

Web:

-      Prostor -  http://prostor-ad.cz/pruvodce/pvychod/vavrinec/vavrinec.htm

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

 květen 2015