BRUNŠOV

k.ú. Hradištko pod Medníkem (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Ves na pravém břehu Vltavy proti Štěchovicím, se kterými spojena mostem Dr. Edvarda Beneše.

Ves prvně připomínána roku 1388 jako majetek Ostrovského kláštera. Ještě v pol. 17. stol. ji tvořili jen čtyři statky na břehu řeky, na katastrální mapě z 1. pol. 19. stol. je již patrná zástavba stoupající od řeky i výše do svahů. Zřejmě i proto nemá žádné jádro či přirozené centrum. Za 2. sv. války byla obec vystěhována, byla součástí nacistického vojenského cvičiště „SS-Truppenübungsplatz Böhmen″.

pohled na ves přes řeku

 

pomník padlým v Benešovské ulici

dnes již neexistující dřevěná zvonička (Zmizelá Vltava)

stará plavecká krčma U Richterů na břehu Vltavy; fotografie pochází z doby krátce po postavení Štěchovického mostu, tedy z přelomu 30. a 40. let 20. stol. (Zmizelá Vltava)

   

hostinec Rozmarná na předpolí mostu, na místě hospody U Richterů

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno je odvozováno od německého Brunnseifen – rýžoviště – a zjevně je připomínkou těžby zlata v okolí ve středověku.

Ø        Na okraji Brunšova končí naučná stezka Vystěhované Hradištko.

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 7. díl (Praha 2008)

-          Jan Čáka: Zmizelá Vltava (Beroun 1996)

Web:

-           spolek pro vojenská pietní místa - http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/2867-brunsov/  

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014