SKOCHOVICE

k.ú. Vrané nad Vltavou, dříve Skochovice (Pražská plošina / Jílovsko)

Ves na pravém břehu Vltavy, respektive vodní nádrže Vrané. Jádrem několik statků bez jasného centra mezi břehem přehrady a železniční tratí. K jihu i severu se táhne rozlehlá zástavba rekreačních chat a kempů.

První zmínka již v zakládací listině břevnovského kláštera, datované do roku 993 (pozdější falzum), dle níž kníže Boleslav II. daruje klášteru mimo jiné „ve Skochovicích rybáře s jejich vsí″. Skochovice byly po staletí jen malou vsí, sdílející osudy se sousedním Vraným. Až se zavedením železnice začal jejich rozvoj coby letoviska, což ještě zvýšila výstavba Vranské přehrady v 1. polovině 30. let. Svojí chatu zde mělo či má řada osobností kultury, např. spisovatel Ota Pavel či scénárista Jan Mareš.

 

celkový pohled na Skochovice z protějšího břehu řeky (únor 2014)

 

jádro vsi ze železniční zastávky – na druhém snímku v pozadí Cukrák (únor 2014)

  

původní zástavba Skochovic – č-p, 11, 12 a 13 (únor 2014)

křížek z roku 1876 v centru vsi (únor 2014)

bývalý skochovický přívoz, uzavřený roku 1951, dle jiných zdrojů 1954 (únor 2014)

skochovické přístavní molo (únor 2014)

železnice

Ve vsi, v těsném sousedství historického jádra, zastávka na trati Praha (Modřany) – Davle, respektive Čerčany. Trať se za skochovickou zastávkou dělí, větev do Dobříše poté pokračuje po železném mostu Vranskou přehradu.

Trať z Prahy do Dobříše uvedena do provozu roku 1897, odbočka do Čerčan o tři roky později. Zastávka ve Skochovicích však otevřena až 1934 (proto je za stanici, kde se tratě dělí, dodnes oficiálně považováno nádraží ve Vraném). V severní části zastávky byla postavena zděná výdejna jízdenek. V období červen 1944 – srpen 1945 byla trať mezi Skochovicemi a Jílovým uzavřena, neboť v železničních tunelech tohoto úseku se na sklonku 2. světové války vyráběly součástky pro střely V1 a V2. Roku 1951 v jižní části zastávky postavena dřevěná čekárna. Roku 2011 byla dřevěná čekárna nahrazena čekárnou plechovou.

 zastávka Skochovice (únor 2014)

 

dřevěná zastávka v roce 2009 (wikipedie; foto ŠJů) a zastávka dnešní (květen 2018)

 

zchátralá výdejna jízdenek z roku 1934 s výdejním okénkem (únor 2014)

Skochovický most

Ocelový železniční most příhradové konstrukce je složen ze čtyř polí nestejného rozpětí, osazených na kamenných pilířích oválného půdorysu. Řeku kříží pod značně ostrým úhlem a v mírném oblouku. Nejdelší východní pole (šikmé rozpětí 81,35 m patří k největším rozpětím železničních mostů v Čechách) kříží původní řečiště Vltavy, ostatní pole (s kolísavým rozpětím cca 35 m) byly původně jen inundační. Na most navazuje na západní straně ještě krátký nadjezd nad silnicí, který je někdy považovaný za páté pole mostu. Včetně něj je délka  mostu 235 m.

Most postaven roku 1897, ještě téhož roku zde zahájena pravidelná doprava. Roku 1934 most v souvislosti s výstavbou vodního díla Vrané, zároveň proběhla V letech 1934-36 proběhla technicky náročná rekonstrukce mostu, při níž byl mimo jiné z důvodu výstavby vodního díla Vrané zdvižen o 2,75 m (vlaky v té době jezdily po provizorním dřevěném mostu, vedeném paralelně výše proti proudu řeky).

Skochovický most od severozápadu, z vyhlídky nad Leznicí (únor 2014)

Skochovický most od jihu, z vyhlídky u Trnové (únor 2014)

provizorní přemostění v době rekonstrukce a zvyšování mostu ve 30. letech 20. stol. (www.pacifikem.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Roku 1927 byla ve Skochovicích založena trampská osada Zlaté slunce. Byla jednou z prvních osad, které měly své hokejové mužstvo a svou kapelu.

Ø        Až do roku 1950 se katastr, zahrnující Skochovice a Vrané, jmenoval Skochovice, Vrané bylo pouze jejich osadou, přestože bylo větší a významnější (kostel, škola, papírna, četnická a poštovní stanice, později nádraží)

Ø        Most se objevil v několika filmech, z nichž nejznámější je pravděpodobně americký film Most u Remagenu z roku 1968. Většinou v tomto filmu vystupuje most v Davli, ale některé záběry, např. nálet stíhaček v úvodu filmu, byly točeny se Skochovickým mostem. Filmaři tehdy chtěli dokonce vyhodit most do povětří a postavit místo něj nový, což nebylo povoleno.

Ø        Most byl pro své technické i estetické kvality již roku 2001 vytipován k zařazení mezi chráněné kulturní památky. K vyhlášení však dodnes nedošlo.

Ø        Most často nazýván též Měchenickým, což ovšem nemá opodstatnění. Leží sice mezi Skochovicemi a Měchenicemi, avšak na skochovickém (vranském) katastru a v přímé návaznosti na skochovickou zástavbu.

Ø        S ohledem na první zmínku o vsi, v níž jsou uváděni rybáři. reprezentuje dnes Skochovice ve znaku obce Vrané nad Vltavou právě stříbrná ryba.

Literatura:

-          Helena Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – III. díl (Praha 2003)

Web:

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Skochovice_(Vrané_nad_Vltavou)

-           Posázavský Pacifik - http://www.pacifikem.cz/?inc=210_sko

-           Středočeská vědecká knihovna v Kladně - https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0309896-Most-Mechenice-cesko/

-           Bob Hurikán: osada Zlaté slunce - https://sites.google.com/site/nastrampvto/abc/z/zlateslunce

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

květen 2018