TŘEBENICE

k.ú. Štěchovice u Prahy (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Ves na terase nad levým břehem Vltavy, nedaleko pod Slapskou přehradou. Původní zástavbu (Staré Třebenice) tvoří shluk stavení podél silničky s kaplí ve svém středu a osamělý Dvořákův statek na samé hraně Vltavského kaňonu severovýchodně od ní. V 50. letech 20. stol. vznikla jižněji původně samostatná enkláva, zvaná Nové Třebenice. V současné době jsou již prostřednictvím nové výstavby rodinných domů obě části spojeny.

První písemná zmínka o vsi je už k roku 1055, kdy daroval kníže Spytihněv II. tři domy z této vsi Ostrovskému klášteru. Později patřila k panství Hradištko. Rozvoj vsi začal až v souvislosti s turistickou oblibou Svatojánských proudů koncem 19. stol. a zejména s výstavbou Slapské přehrady v polovině 20. stol., kdy vznikly celé Nové Třebenice.

Součást přírodního parku Střed Čech.

  

kaple na návsi

 

jírovce u kaple

zástavba Třebenic kdysi (www.svatojanske-proudy.cz)

 

zástavba Starých Třebenic dnes

výhled z okraje Starých Třebenic ke kaňonu Vltavy

osada SKOT

Nejde o typickou osadu, tedy skupinu chat více méně na jednom místě. Osada SKOT, jak už jméno napovídá (Spojené kluby osad Třebenických), sdružuje osady a sruby v širším okolí Třebenic. „Duchovním″ centrem osady je třebenická hospoda U Taterů.

Osada byla založena v roce 1937, avšak o dva roky později byla (stejně jako jiné spolky v té době) zrušena a zakázána. Obnovena byla roku 1975, zaměřená je především na sport, zejména nohejbal.

srub šerifa přímo v centru Třebenic

jeden ze srubů severovýchodně od vsi

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno vsi bývá někdy odvozováno od „třebu″, pohanské žárové oběti, mnohem spíše však souvisí s třebením, tedy vypalováním lesů v době kolonizace.

Ø        Dvořákův statek sloužil dle pověsti k ubytování provinilých jeptišek (Třebenice však patřily vždy jen mužským klášterům!)

Ø        Na autobusové zastávce v Nových Třebenicích začíná naučná stezka Svatojánské proudy.

Web:

-           Svatojánské proudy na starých pohlednicích - http://www.svatojanske-proudy.cz/trebenice/htm/trebenice.htm

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Třebenice_(Štěchovice)

-           oficiální stránky osady SKOT - http://osadaskot.sweb.cz  

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014