DRASKÁ ROKLE

k.ú. Zadní Kopanina (Pražská plošina / Praha)

Zalesněná, místy skalnatá rokle východně od Zadní Kopaniny, zařízlá do plochá zemědělské krajiny. Protéká jí drobný potůček, začínající dnes v polích v drenáži, nejhořejší část rokle zavezena. V západní části rokle výchozy dolomitizovaných vápenců. Typické naleziště zkamenělin – zejména ramenonožců, mlžů, gastropodů, hlavonožců a trilobitů - známé již Joachimu Barrandovi.

Součást přírodní památky Zmrzlík a přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj. Velmi obtížně průchodná

     

Literatura:

-     Jiří Kříž: Geologické památky Prahy (Praha 1999)

Web:

-     CHKO Český kras

Okolí: Lochkovské údolí / Radotínské údolí / Zadní Kopanina

Praha / rejstříky

 březen 2009