LOCHKOVSKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Lochkov, dnes též Radotín (Pražská plošina / Praha)

Údolí Lochkovského potoka mezi Lochkovem a jeho ústím do Radotínského potoka u Lochkovské cementárny. Strmé skalnaté, vesměs zalesněné svahy jsou významnými geologickými a paleontologickými lokalitami – pravá strana součástí národní přírodní památky Lochkovský profil (zde mimo jiné Mramorový lom, v němž byly od 19. stol. až do 40. let 20. stol. těženy tzv. lochkovský lasturový mramor, především na chodníkovou dlažbu – 60-70 % odpadu při její výrobě tvoří přilehlé haldy), na levé straně se nachází přírodní památka Ortocerový lůmek (bohaté naleziště zkamenělinách hlavonožců - „ortocerů“ – v silurských vápencích). Údolím prochází frekventovaná silnice.

Přes horní část údolí v současné době výstavba tzv. Lochkovského mostu - součásti silničního okruhu kolem Prahy (R1). Most ocelobetonové konstrukce o pěti polích se dvěma svislými a dvěma šikmými podpěrami je dlouhý 461 m, v nejvyšším místě je cca 65 m nad údolím a směrem k Lahovicím klesá ve sklonu 2,4 %.

Součást přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj.

 

Literatura:

-     Jiří Kříž: Geologické památky Prahy (Praha 1999)

-     Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997)

-     Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-     Václav Rybařík: Barrandienské mramory - ad Sborník geologických věd, ložisková geologie sv. 30 (Praha 1992) – web

-     Radotínský almanach 2000 (Radotín 2000) - web

Web:

-     Geocahing

-     silniční okruh kolem Prahy

-     chráněná území v Praze – Lochkovský profil, Orthocerový lůmek

Okolí: Lochkov / Na Karlíně / Radotínské údolí / Draská rokle

Praha / rejstříky

 listopad 2009