LIPANSKÁ ROKLE

k.ú. Lipence (Brdská vrchovina / Praha)

Skalnatá rokle jižně od Lipan. Začíná východně od hájovny Na Lhotkách a končí fakticky u srubu na jižním okraji Lipanské zástavby. V jednom místě asi 10 m dlouhá úzká skalní soutěska. Při pramenech potůčku studánka „Nad Lipany”, dnes již velmi sešlá. Ve střední části rokle několik jímek, z nichž dříve odebíraly vodu výše ležící zahrady a domy - zda mají i vlastní prameny, nebo zde čerpaly výhradně vodu z potoka nevím.Na konci rokle při pravém břehu studánka „U srubu”.   

        

Zajímavosti:

Ø        Přiznávám, že toto jméno jsem si vymyslel, neb jsem cítil potřebu tento výrazný terénní útvar nějak pojmenovat. Nevím, zda je k ní možné stáhnout jméno V roklích, používané níže v Lipanech, či naopak pomístní jméno Na Lhotkách, vyskytující se v širším okolí stejnojmenné hájovny nad roklí. Potok, který roklí protéká, je někdy označován jako Lipenecký, což nepovažuji za šťastné, neboť, byť z větší části na historickém katastru Lipenců, s vlastní vsí nemá nic společného.

Literatura:

-     Jaromír Veger: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy (Praha 1993)

Okolí: Lipence / Cukrák / Lipany

Praha / rejstříky

 únor 2009