LIPANY

k.ú. Lipence, dříve Lipany (Hořovická pahorkatina / Praha)

Ves v nivě Berounky při pravém břehu Lipanského potoka. Centrum v severozápadní části dnešní aglomerace. Zde škola s pamětní deskou ke stému výročí jejího založení (1868) a radnice městské části Praha-Lipence. V oploceném prostoru (který byl dříve parčíkem, dnes v něm zůstala v podstatě jen jedna mohutná vrba) zvonička, kříž a pomník obětem I. a II. sv. války. Jižním směrem ve svazích stoupajících k brdským hřebenům rozsáhlá nová výstavba rodinných domů.

První písemná zmínka 1115. Součást panství Zbraslav. V polovině 20. stol. připojeny k sousedním Lipencům, s nimiž splynuly i stavebně.

         

dvůr

Obdélný areál stával na severozápadním okraji vsi. Byl zbořen v roce 2008.

     

Panská zahrada

Prostor severně od bývalého dvora, až k toku Lipanského potoka. Zbytky kamenné ohradní zdi. V dnes již neudržované zahradě zbytky starých sadů a rozsáhlé rákosiny. V západní části při ohradní zdi silný pramen (Zahradní) - tůň volně přecházející v odtokovou strouhu, dřívější „studánkové“ úpravy dnes již neznatelné.

       

V Roklích

Část vsi při potůčku, přitékajícím z Lipanské rokle. Při jižním okraji zástavby rybníček. Severní část potoka dnes již zatrubněná, ještě koncem 20. stol. zde však tekl po povrchu, fakticky úvozovou cestou a vytvářel velmi romantická (byť komunikačně nejspíš poněkud obtížná) zákoutí.

     

studánka Sklípek

Klenutá kobka pod zahradou u č.p. 45 před bývalým hostincem v ul. Josefa Houdka zhruba na pomezí Lipan a bývalé osady Pod Kyjovem. Sestup po několika schůdcích, volně přístupná.

   

Lipanský potok

Spíše strouha než potok, lemující severní stranu vsi. Předpokládá se, že je zbytkem nějakého dávného toku Berounky, neboť leží fakticky ve stejné výškové úrovni s řekou, teče souběžně s ní a není od ní oddělen žádnou terénní vyvýšeninou. 

 

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 5. díl (Praha 2002)

-     Jaromír Veger: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy (Praha 1993)

Web:

-     oficiální stránky městské části

Okolí: Radotín / Pod Kyjovem / Lipence / Lipanská rokle / Cukrák / Blukský mlýn / Staňkovka

Praha / rejstříky

 únor 2009