ZÁBĚHLICKÁ ROKLE

k.ú. Zbraslav, dříve Záběhlice (Hořovická pahorkatina / Praha)

Skalnatá, zhruba 400 m dlouhá rokle Záběhlického potoka, zařízlá do svahu nad osadou Záběhlice. V horní části pramen (označovaný též jako studánka U cesty), následně však tok kanalizován a na povrchu se objevuje až ve střední části rokle, aby na jejím konci opět zmizel v potrubí. V otevřeném úseku dvě kamenné přehrážky. V dolní části rokle přijímá Záběhlický potok zleva přítok z rokle Pod školkou; výškový rozdíl překonává „vodopádem″ po šikmé skalní ploše. Roklí vede asfaltová cyklostezka.

V horní části rokle a jejím okolí bývaly rozsáhlé pískovny; dnes tato plocha rekultivována a převážně zastavěna.

 

horní část rokle

  

pramen „U cesty″

  

střední část rokle

hřiště ve střední části rokle

   

skalní výchozy ve střední části rokle

výtok potoka z podzemí

 

horní přehrážka

 

dolní přehrážka

 

přítok z rokle Pod školkou

vtok Záběhlického potoka do podzemí na okraji Záběhlic

Web:

-         wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Záběhlický_potok

-         národní registr pramenů a studánek - https://www.estudanky.eu/12029-pramen-u-cesty

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

leden 2022