ZÁBĚHLICE

k.ú. Zbraslav, dříve Záběhlice (Brdská vrchovina / Praha)

Kdysi ves při levém břehu Vltavy, dnes součást zbraslavské aglomerace. Centrem ulicová náves „Na Plácku“ s malým parčíkem s dětským hřištěm (uváděn zde též železný kříž, ale nenalezl jsem ho). Při nízké panelové zástavbě ve východní části vsi (ul. Spojařů) pěkná socha dívky. Na křižovatce ulic Žitavského a Rašilova před č.p. 572 pomník třem neznámým padlým z května 1945.

První zmínka 1268. Vždy součást Zbraslavského panství. Roku 1924 připojeny ke Zbraslavi.

       

studánka Kamínka

Kamenná kobka v terase u domu č.p. 993 na křižovatce ulic Pod Kamínky a Pod Studánkou. Volně přístupná. Silný pramen. 

  

Adámkova kaple (nemovitá kulturní památka)

Klasicistní výklenková arkádová kaplička se sochou Madony na křižovatce silnic Žitavského a U klubovny (na historickém území Záběhlic, byť dnes de fakto na okraji zástavby Zbraslavi). Kaplička na tomto místě údajně od roku 1800, současná stavba z poč. 20. stol.

 

Zajímavosti:

Ø        Jméno vsi vysvětlováno jako útočiště lidí „zaběhlých”, tedy zběhlých, uprchlých (nejspíše z nevolnictví).

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 5. díl (Praha 2002)

-     Eduard Ureš: Studánky Velké Prahy – ad: Portál č. 32 (Praha 1987)

-     Jaromír Veger: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy (Praha 1993)

Web:

-     Zbraslav.info

Okolí: Zbraslav / Na Beránku / V Hlubokých / Belvedér

Praha / rejstříky

 únor 2009