CTĚNICKÝ HÁJ

k.ú. Vinoř, dříve Přezletice (Středolabská tabule / Praha)

Převážně listnatý les (15 ha - duby, habry, javory, jasany), navazující na východě na zámecký park Ctěnice. Na jihu a západě bezprostředně sousedí se zástavbou Vinoře.

V severozápadní části skupina památných stromů - jedenáct mohutných dubů letních (obvod kmene 2,6 – 4,3 m), vysázených údajně na památku selského povstání 1775 (na jednom z nich pamětní destička připomínající popravu vůdce povstání, přezletického rychtáře Josefa Černého alias Mirana – proto též někdy nazývány Miranovy duby). V severovýchodní části rybníček zvaný Močál. Uprostřed lesa kovový kříž, další na jeho západním okraji při ulici Klenovská.

Háj vznikl jako obora, patřící ke Ctěnickému zámku. Založení se obvykle klade do 18. stol. Na mapě 1. vojenského mapování (2. pol. 18. stol.) ještě les v poloze dnešního Ctěnického háje zakreslen není, je zde pouze lesík mezi Ctěnickým rybníkem a Přezleticemi.

U největšího z dubů zastavení naučné stezky Vinoř – Zámek Ctěnice, které však pojednává spíše obecně o významu starých dubů, vazbu na konkrétní místo má jen minimální.

image006 image050 image030

lesní porost (červenec 2011, květen 2017)

image054 image052 image048

javorové stromořadí podél cesty protínající uhlopříčně Ctěnický háj (květen 2017)

 image028 image022 image038 image040 image036 

Miranovy duby (květen 2017)

image002

tabulka na největším z Miranových dubů (červenec 2011)

image026 image024

interaktivní prvek naučné stezky Vinoř – Zámek Ctěnice u Miranových dubů – skládačka dvou brouků, vázaných svým životem na staré duby (květen 2017)

image008 image023 image046

kříž uprostřed lesa, postavený na místě, kde počátkem 19. stol. (snad 1812) zabil mládenec kvůli nesouhlasu rodičů se svatbou svojí milou a následně i sebe; oba jsou údajně na místě pochováni (červenec 2011, květen 2017 – v mezičase z kříže zmizel korpus Krista!)

image012 image016

kříž na okraji lesa, zvaný Rozlučkový, stojí na historické hranici mezi Vinoří a Přezleticemi a byl posledním místem rozloučení zemřelých přezletických s rodnou vsí (srpen 2007, květen 2017)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Též Vinořský háj, Vinořský hájek (což nepovažuji za zcela vhodné označení, neboť historicky vždy patřil ke Ctěnicím).

Literatura:

-      Božena Pacáková-Hošťálková a kol.: Pražské zahrady a parky (Praha 2000)

Web:

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinořský_háj

-      pamětní desky v Praze - http://www.pametni-desky-v-praze.cz/news/pamatne-duby-/

-      Ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=11101

-      Praha zelená - http://www.prahazelena.cz/ctenicky-haj.html

-      virtuální prohlídka - http://www.virtualtravel.cz/praha/ctenicky-haj.html

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

květen 2017