POŠTOVKA

k.ú. Košíře (Pražská plošina / Praha)

Zaniklá usedlost č.p. 116, dnes malé sídliště na jižním úpatí návrší Kotlářky, při ulici Zahradníčkova.

Ulice Zahradníčkova byla před vybudováním dnešní Plzeňské hlavní silnici z Prahy do Berouna a dále do západních Čech a do Bavorska. Při ní vznikla usedlost, jenž nesla jméno podle císařského poštovního sekretáře Michala Rubnera, který ji koupil roku 1717 (lidově též Počtovka). V 19. stol. sloužila jako zájezdní hostinec. Zbořena v 60. letech 20. stol. z důvodu plánované výstavby sídliště. Pro špatné geologické podloží však musely být původní plány redukovány. Východní část dnešního souboru panelových bytovek vznikla až v 80. letech (?), tři nejzápadnější domy – v místech bývalé usedlosti - postaveny po roce 2000.

podoba zaniklé usedlosti (smichov.blog.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image050.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image052.jpg

sídliště Poštovka; na druhém snímku v popředí retenční nádrž Kotlářka, v pozadí stejnojmenné návrší

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image056.jpg

pohled na střední část sídliště z vyhlídky Kotlářka; v pozadí park Cibulka s čínským pavilónem a Vidoule

čerpací stanice při Plzeňské třídě

Literatura:

-         Barbora Lašťovková, Jiří Koťátko: Pražské usedlosti (Praha 2001)

Web:

-         wikipedie – https://cs.wikipedia.org/wiki/Poštovka

-         Malé dějiny Smíchova a Košíř - http://smichov.blog.cz/1107/postovka-c-p-116-zboreno 

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

leden 2020