NA BORU

k.ú. Solopysky u Loun, Hřivice (Džbán / Lounsko)

Zalesněný vrch (451 m n. m.) vybíhající z náhorní plošiny mezi údolím Hasiny a Klášterského potoka k západu nad ves Konětopy. Zatímco s touto plošinou v podstatě stejně vysoký, k severu, západu i jihu spadá velmi strmými srázy. Při jihozápadní hraně opukové lůmky, v nichž několik drobnějších uměle vytesaných jeskyní.

Součást přírodního parku Džbán.

  

opukové lůmky při jihozápadní hraně vrchu

 

„jeskyně″ v severozápadní části lomů

sousední „skorojeskyně

  

větší vykutaný prostor, rozbíhající se do dvou ramen, v jihovýchodní části lomů

 

vyhlídka na západní hraně plošiny s výhledem na Výrov; v údolí pod kopcem Konětopy

Web:

-     geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC3BA94  

Okolí: Jimlín / Zbrašín / Břínkov / Smilovice / Pravda / Lipenec

Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012