ZBRAŠÍN

k.ú. Zbrašín (Dolnooharská tabule / Lounsko)

Ves při horním toku Zbrašínského potoka (303 m n. m.) při severním úpatí Džbánu.. Na nepravidelné návsi kaple s osmibokou zvoničkou, přestavěná r. 1932, kdy byla její zadní stěna upravena na památník padlým v 1. světové válce. Pod vsí bývalý mlýn.

Zbrašín je prvně nepřímo zmiňován v pol. 14. stol. Nebyl jednolitým statkem, většinou patřil několika různým vlastníkům. V pol. 16. stol. zde uváděna i (v té době již pustá) tvrz.

znak obce

 

historická zástavba návsi

  

kaplička na návsi s pomníkem padlých v 1. světové válce

hospodářská budova bývalého mlýna

 

kříž severně od obce, na rozcestí silnice do Jimlína a cesty k Ovčínu

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-     oficiální stránky obce – http://www.zbrasin.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbrašín

-     Města, obce a vesnice v ČR - http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Zbrasin-566977   

Okolí: Ovčín / Líšťany / Lavička / Břínkov / Na boru / Jimlín

Rakovnicko / rejstříky

březen 2012