BŘÍNKOV

k.ú. Břínkov (Džbán / Lounsko)

Ves ve svahu nad levým břehem Klášterského potoka, nahloučená kolem nevýrazné čtvercové návsi s barokní kaplí a (toho času vypuštěné) betonové požární nádrže. Řada zajímavých zděných domů z opuky.

Prvně zmiňována roku 1380. Panství Lipno.

Součást přírodního parku Džbán.

 

urbanistická struktura vsi na mapě z 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

 

pozdně barokní kaple na návsi; na druhém snímku vlevo v pozadí dům č.p. 13

statek č.p. 1

 

hospodářská stavení z opuky při domě č.p. 17

křížek při silnici na severním okraji vsi

  

křížek mezi dvěma lipami na rozcestí jihozápadně nad vsí

Zajímavosti:

Ø        V dolní části vsi pod silnicí chov lam, muflonů a jelenů viržinských.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Břínkov 

Okolí: Líšťany / Lavička / Smilovice / Na boru / Zbrašín

Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012