OVČÍN

k.ú. Zbrašín (Dolnooharská tabule / Lounsko)

Samota v polích severně od Zbrašína se skládá ze čtyř čísel popisných. Ve 2. pol. 18. stol. byla nazývána Neuhütten Schäferey, v 1. pol. 19. stol. pak krásnou českoněmeckou zkomoleninou Zbrašínská Schäferey.

Areál vlastního bývalého ovčína (č.p. 29) leží západněji než ostatní zástavba. Je dobře dochován, novodobě doplněný o česárnu chmele. Při česárně malý rybníček, pravděpodobně zde již od vzniku ovčína (značen na všech historických mapách).

Dříve tudy vedla modrá turistická značka - přeložena.

  

Okolí: Líšťany / Zbrašín / Jimlín / Nový Hrad

Rakovnicko / rejstříky

září 2008