LUŽ / LAUSCHE

k.ú. Horní Světlá pod Luží, Waltersdorf (Lužické hory / Cvikovsko + Sasko)

Nejvyšší hora Lužických (Žitavských) hor (793 m n. m.). Nápadný kužel v hraničním hřebenu je součástí evropského rozvodí mezi Baltickým a Severním mořem. Je tvořen převážně znělcem (místy též čedičem), vystupujícím z pískovcového podloží. Ve vrcholových partiích zachované bukové porosty (na saské straně od roku 1967 přírodní rezervace). Na severním úbočí staré pískovcové lomy. Na severovýchodním úbočí nad Waltersdorfem lyžařský areál (kdysi vedla sjezdovka až z vrcholu hory, horní část dnes již nefunkční). Na vrcholu telekomunikační stožár a zbytky zaniklé horské chaty. Hora přístupná z české i saské strany (tzv. Česká a Lužická cesta), z vrcholu nádherný téměř kruhový výhled. Severozápadně od hlavního vrcholu skalnatý předvrchol Hückelstein.

    

při pohledu od severovýchodu monumentální hora, vystupující z údolí do výše nějakých 300 m...

...zatímco od jihu má oproti náhorní plošině převýšení jen nějakých 150 m a téměř se ztrácí v lese

ostrý kužel při pohledu od jihovýchodu (z Krkavčích kamenů)

vrchol se zříceninami horské chaty; pohled z Hückelsteinu

uměle upravená vrcholová plošina; vlevo 4. zastavení přírodovědné stezky (Naturlehrpfad) okolo Waltersdorfu

tady začíná (končí) Česká cesta

 

Česká cesta - stezka na vrchol z české strany

 

pamětní deska na skalce cestě připomíná revitalizaci lesních porostů Lužických hor v letech 1999-2000

  

bukové porosty na úbočí Luže

bývalá věž pro rozhodčí na jihovýchodním úbočí hory nad Waltersdorfem je poslední památkou na skokanský můstek, který zde byl vybudován ve 30. letech 20. stol. a stržen roku 1972

horská chata

První chatu na vrcholu Luže postavil Karl Friedrich Matthes z Waltersdorfu již v roce 1823, kdy sem byla vybudována po hřebenu přímo ze sedla Wache i první turistická stezka. Chata byla postupně rozšiřována, v roce 1833 k ní byla přistavěna i rozhledna umožňující jedinečný výhled. Stále stoupající návštěvnost si vynutila stavbu nové „Lužické boudy“ (Lausche Baude), která byla dokončena roku 1882 a stála na obou stranách státní hranice – jedna její část patřila k Waltersdorfu, druhá k Horní Světlé, každá točila dokonce i „své″ pivo; podle dohody mohli návštěvníci platit v celé chatě oběma měnami. Součástí této chaty byla i 10 m vysoká vyhlídková věž, vyrůstající přímo z její střechy. Chata vyhořela (dost možná úmyslně) v lednu 1946 a následně byla zbořena. Dosud jsou patrné základy zdiva a jedna místnost (pro veřejnost uzavřená), jejíž střecha slouží jako vyhlídková terasa.

nejstarší chata na vrcholu Luže (z expozice muzea ve Waltersdorfu)

   

pozdější horská chata s rozhlednou na Luži (www-luzicke-hory.cz)

  

pozůstatky horské chaty dnes

Lužická studna

Kruhová studna na jihozápadním úbočí hory při České cestě. Původně sloužila jako zdroj vody pro chatu. Po zániku chaty zanikla i studna. Částečně byla obnovena chataři z Horní Světlé (vyčištěna, nově vyzděna, zakryta poklopem), dnes však opět poškozená, znečištěná a s nízkým stavem vody nedosahující přepadu.

 

Lužická studna

 

buk s neobvyklou informační tabulí u Lužické studny

výhled

Vrchol umožňuje překrásný téměř kruhový výhled na celou západní část Lužických hor, některé vrchy Šluknovska a Hornolužické pahorkatiny, na Žitavskou kotlinu (s dominantní tepelnou elektrárnou Turów na německopolské hranici), na vrcholy Českého středohoří i jižně na izolované kopce Českolipska, na jihozápadním obzoru pak na hřeben Krušných hor. Zakrytý vzrostlými stromy je pouze pohled východním až jihovýchodním směrem na východní část Lužických hor a Ještědský hřbet. Vrcholová plošina je opatřena dvěma výhledovými panoramaty, to nabízející výhled k severu je však (snad kvůli státní hranici ?) umístěno zcela nesmyslně na místě, odkud výhled tímto směrem není ideální.

výhled z vrcholu na jih, západ a sever (ve větším rozlišení) – vlevo vystupují izolované vrcholy Českolipska a dominantní špičatý Klíč, vpravo od něj v dálce jsou vrcholy Českého středohoří s výrazným Sedlem a Bukovou horou, střední část výhledu téměř zakrývá dvouvrcholový Pěnkavčí vrch, nad nímž vykukuje hřeben Krušných hor, vpravo od něj Jedlová a pahorkatina Šluknovska, pravé části dominuje hraniční hřeben Ptačinec – Weberberg, vpravo od něj v nížině Varnsdorf, Grossschonau a Waltersdorf, za nimiž kopce Hornolužické pahorkatiny s Kottmarem

výhled směrem východním – na Žitavu a uhelné doly na saskopolském pomezí; vpravo vystupují Jizerské hory

jedno (to funkčnější) z výhledových panoramat na vrcholu

  

pěkná výhledy k jihu se díky místy řidšímu porostu otvírají i z českého úbočí hory

Hückelstein

Skalnatý předvrchol severozápadně od vlastního vrcholu. Mimo značené cesty, přístup vyšlapanou pěšinou, odbočující od „saské“ cesty na vrchol. Taktéž pěkné výhledy, lavička.

skalnatý Hückelstein při pohledu z hlavního vrcholu Luže

 

na Hückelsteinu

Zajímavosti:

Ø        V nejstarších písemných pramenech ze 16. stol. nazývána hora Spitzberg (Špičák), jméno Lausche doloženo prvně roku 1631 (v české verzi prvně použito až v Kafkově průvodci roku 1909). V minulosti nazývána také Heilstein nebo Hickelstein, což se později ustálilo jako pojmenování předvrcholu. Obyvateli Waltersdorfu nazývána též Mittagsberg (Polední hora), neboť z jejich pohledu stojí v pravé poledne Slunce právě nad jejím vrcholem.

Ø        Luž je nejvyšší horou Německa východně od Labe.

Ø        Drsné podmínky vrcholových partií umožňují výskyt některých horských druhů hmyzu.

Ø        Podle pověstí žil na vrcholu hory kdysi kouzelník. Jedna z nich praví, že zpupného šlechtice, který zastřelil dravého ptáka, proměnil v orla, který dodnes létá kolem hory.

Literatura:

-     Jaromír Demek, Peter Mackovčin a kol.: Hory a nížiny – Zeměpisný lexikon ČR (Brno 2006)

-     Jan Nouza: Rozhledny Čech, Moravy a Slezska (Liberec 1999)

-     Jiří Dvořák a kol.: Rozhledny a rozhledová místa  (Praha 2001)

Web:

-     Lužické hory - http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmluzhc

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Luž

-     zaniklé obce – http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=5271

-     České hory - http://luz.ceskehory.cz/   

Okolí: Waltersdorf / Wache / Myslivny / Ptačinec

Nejsevernější Čechy / rejstříky

říjen 2011