KRKAVČÍ KAMENY / RABENSTEIN

k.ú. Dolní Světlá pod Luží, Kurort Jonsdorf (Lužické hory / Cvikovsko + Sasko)

Dvě pískovcové skalní věže na návrší (543 m n. m.) přímo na českosaské státní hranici. Na české straně dvojvrcholová skála zvaná Sokolík, na saské straně pak skalní věž Falkenstein (oblíbená horolezecká skála). Při Sokolíku stopy po zaniklém výletním hostinci. Od úpatí Falkensteinu výhled na Luž a panorama jihozápadní části Lužických hor.

Krkavčí kameny zmiňovány již odedávna. Vzhledem k jejich poloze na státní hranici při staré obchodní stezce nelze vyloučit nějakou jejich strážní funkci, značka zříceniny, jež se objevuje na některých současných mapách je však omyl – žádný hrad zde doložen není. Opevněny byly za pruskorakouské války roku 1778, kdy zde došlo i k menší přestřelce. Roku 1877 byl k Sokolíku přistavěn výletní hostinec. Roku 1880 byli dřevěnými schodišti zpřístupněny vyhlídky na obou skálách (vyhlídka na okolíku tehdy zvána Ritterstein – Rytířský kámen). Roku 1885 byl původní hostinec zničen požárem, za dva roky již stála chata nová, od 20. let horský hotel s celoročním provozem.  Po 2. sv. válce zpustl a v průběhu 50. let byly zbytky rozebrány na stavební materiál.

 

skála Falkenstein v době, kdy sloužila jako vyhlídka (www.luzicke-hory.cz) a dnes

stopy schůdků snad zavdaly původ úvahám, že zde stával hrad; jde však o pozůstatek turistického zpřístupnění – na historické kresbě jsou tyto schody v horní části spodního schodiště

 

ještě dva jiné pohledy na Falkenstein

výhled na Luž

kříž pod Falkemsteinem

altán pod Falkensteinem

 

do skály vytesaný hraniční kámen pod Falkensteinem

Web:

-     Lužické hory - http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmkrkac

-     zaniklé obce -  http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=9451

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=7459   

Okolí: Buchberg / Mühlsteinbrüche / Horní Světlá / Myslivny / Wache

Nejsevernější Čechy / rejstříky

říjen 2011