MYSLIVNY (Jägersdörfel)

k.ú. Horní Světlá pod Luží  (Lužické hory  / Cvikovsko)

Osada ulicového typu (+ několik rozptýlených stavení jihovýchodně od ní) na jižním úbočí Luže (653 m n. m.). Vznikla jako osada dřevařů a lovců kolem zdejší myslivny. Od počátku 20. stol. se mění na letovisko s řadou rekreačních a turistických chat. Po útlumu ve 2. pol. 20. stol. se dnes opět Myslivnám navrátil charakter významného letoviska (chata Luž, Lužická bouda, Lyžařská bouda).

 

chata Luž č.p. 75 kdysi a nyní (říjen 2011)

 

Lyžařská bouda č.p. 76 se zvoničkou (červenec 2011)

 

vyřezávané lavičky u Lyžařské boudy (červenec 2011)

rozcestník (červenec 2011)

 

...a něco dalších vyřezávaných figur, kterých je v osadě spousty (vesměs „na prodej″, takže se občas zřejmě obměňují – červenec 2011)

bývalá myslivna č.p. 74 na západním konci vsi (říjen 2011)

Zajímavosti:

Ø        Nejvýše položená osada Lužických hor.

Web:

-     Lužické hory - http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=obmyslc

-     wikipedie - http://de.wikipedia.org/wiki/Myslivny_(Mařenice) (německy) 

Okolí: Luž / Wache / Krkavčí kameny / Horní Světlá

Nejsevernější Čechy / rejstříky

aktualizováno říjen 2011