KŘEPELČÍ DŮL (Wachtel Grund)

k.ú. Vlčí Hora (Děčínská vrchovina / Rumbursko)

Zhruba půl kilometru dlouhá hodně členitá skalní rokle, sestupující z návrší Telence do Richterova dolu. Její většina přístupná z Richterova dolu, horní soutěskovitá část velice špatně průchozí. V rokli různé nápisy, vesměs z 19. stol.

Uvádí se, že roku 1778 zde ve strachu před táhnoucí pruskou armádou byla ukryta pokladnice a cennosti z haňšpašského zámku (záseky při vstupu do rokle, které jsou někdy uváděny jako důkaz zahrazení úkrytu, však spíše pocházejí z ohrazení obory Šternberk).

Mimo značené cesty. Součást národního parku České Švýcarsko.

 

v horní části rokle (červenec 2005, duben 2007)

    

mírně převislá skála s přitesaným kamenem a několika skalními nápisy (červenec 2005)

  

v údolí (červenec 2005, duben 2007)

     

skály ve střední části údolí (červenec 2005, duben 2007)

další nápis z roku 1813 (červenec 2005)

trámové lůžko při vstupu do údolí (duben 2007)

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 duben 2007