MLÝNSKÝ RYBNÍK

k.ú. Knížecí (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Zaniklý rybník s mlýnem na horním toku Vilémovského potoka, v lesích severozápadně od Plešného. Z rybníku (na většině map dosud malovaného jako existující) dochována mohutná protržená hráz, v ploše rybníka porost olší a zajímavě meandrující potok. Na jižní straně hráze vytékal dosud dobře zachovaný obezděný kanál (jeho funkce mi není zcela jasná - ústil do něj potůček, přitékající od jihu, od vlastního rybníku byl oddělen hrázkou - dnes potůček vtéká do bývalého rybníka a kanál je bez vody), přes něj v ose hráze zajímavá kamenná lávka. Vlastní mlýn (Fürstenwalder Mühle) stával bezprostředně pod severním koncem hráze.

       

V okolí několik mohutných kamenných valů – snad kdysi hranice pozemků či snosy s již zaniklých polí… 

 

Zajímavosti:

Ø        Dle starých map byl ještě koncem 18. stol. nad mlýnem ne jeden rybník, ale kaskáda minimálně tří rybníků. Mlýn se v té době zdá být spíše pod jižní stranou hráze, tedy v místech dnešního kanálu (toto však může být nepřesností dané mapy).

Okolí: Hrazený / Plešný / Větrník / Staré Hraběcí

Nejsevernější Čechy / rejstříky

prosinec 2008