VĚTRNÍK (Windmühle)

k.ú. Mikulášovice (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Protáhlé nízké návrší (481 m n.m.), uzavírající od severu kotlinu, v níž leží Horní Mikulášovice. Též Hirschehübel (Jelení vrch) či Ignácův vrch. Převážně pokrytý pastvinami, jen v západní části menší lesík (na starých mapách označována tato část jako Laufersberg). Zhruba uprostřed délky hřebene, nedaleko vrcholu, zříceniny větrného mlýna. Nedaleko od mlýna krásný solitérní javor klen.

  

větrný mlýn

Zbytek mohutné kamenné zdi kruhového půdorysu o průměru téměř 9 m dnes ukrývá malý remíz. Velice malebné místo, narušené bohužel faktem, že dříve si zříceninu kdosi pletl se skládkou. Jihozápadně od mlýna stávala dřevěná obytná budova, a také 26 m hluboká studna (kdysi se dřevěnou pumpou), které existovala údajně ještě v roce 2002, dnes pravděpodobně již zasypána (nepodařilo se ji nalézt).

Mlýn holandského typu byl postaven údajně již roku 1555, toto datum však bývá zpochybňováno. Prokazatelně zde mlýn stál již ve 2. pol. 18. stol. Roku 1875 přeměněn na výletní hostinec. Zejména na přelomu 20. a 30. let 20. stol., kdy mlýn provozoval August Michel, byl velmi oblíbeným místem. V té době zde byl i kulečník. Mlýn zanikl po roce 1945. Dle jedné verze byl roku 1946 odstřelen kvůli (nikdy nepotvrzené) domněnce, že je v něm tajný sklad zbraní, dle jiné verze byl opuštěn, zchátral, v dubnu 1955 se část zřítila a zbytek byl následně z bezpečnostních důvodů stržen.

      

U pěti lip

Křížek ve skupině čtyř krásných lip v dominantní poloze na východním výběžku návrší, nad bývalými objekty mikulášovického státního statku. Označení „U pěti lip“ patří historicky prostoru kolem jihovýchodněji položené kaple Nejsvětější Trojice, sem se na mapách přestěhovalo až někdy během 20. stol. Zajímavé výhledy k severu až severovýchodu na Hrazený a Počín.

 

Literatura:

-     Martin Janoška: Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 2003)

Web:

-     oficiální stránky města Mikulášovice

-     Povětrník

-     zaniklé obce

Okolí: Mikulášovice / Salmov / Staré Hraběcí / Mlýnský rybník / Plešný

Nejsevernější Čechy / rejstříky

květen 2008