ŠPICA

k.ú. Kopytov (Ostravská pánev / Bohumínsko)

Úzký pás země mezi Odrou a Olzou (Olší) západně od Kopytova, až k soutoku obou řek; též Na špici, na některých mapách Mezi vodami. V prostoru několik sníženin, které jsou pozůstatkem starých ramen Odry či Olzy. Větší část území je součástí přírodní památky Hraniční meandry Odry. Součást ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolší.

 

soutok Odry a Olzy

hraniční kámen na soutoku

Odra před soutokem

  

lužní les Sikorovec s porostem křídlatky při pravém břehu Odry

Olza před soutokem

lanová lávka přes Olzu, zničená za 2. světové války (z infotabule)

 

solitérní topol černý

cesta od Kopytova k Olze; vede po ní naučná stezka Hraniční meandry Odry

hraniční kámen umístěný zcela mimo hraniční řeku, na okraji lesa Sikorovec

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Soutok Odry a Olzy je nejnižším místem „českého Slezska″.

Ø        Nelze jednoznačně určit, který terénní pozůstatek dávných koryt patřil které řece, protože tok obou řek se v minulosti výrazně měnil. Starými mapami je například doloženo, že Olza ústila do Odry jižněji, než dnes, v dávnější minulosti nelze vyloučit ani existenci více soutoků současně (vytvářených jednotlivými rameny obou řek). Tyto změny řečiště mimo jiné způsobily, že na české straně má dodnes své polnosti několik polských občanů (a dva čeští naopak na straně polské).

Literatura:

-          Poodří 1/2006 – viz též https://www.mesto-bohumin.cz/data/naucne_stezky/casopis-poodri-2006-1.pdf   

Web:

-           občanské sdružení Hraniční meandry Odry – http://meandryodry.wz.cz

-           oficiální stránky Bohumína - https://www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/naucne-stezky/hranicni-meandry-odry/

-           virtual travel - http://www.virtualtravel.cz/bohumin/soutok-odry-s-olsi.html     

další místa v okolí (mapa) / Slezsko / rejstříky

únor 2015