STŘEDNÍ SUDETY

Střední Sudety je historický souhrnný název pro horské celky Orlických hor, Broumovské vrchoviny a Podorlické pahorkatiny, dnes označované jako „Orlická oblast″  či „Orlická podsoustava″. Pojem „Sudety″ byl u nás po druhé světové válce tabu, i když jde o prastaré horopisné označení, nemající primárně s politikou vůbec nic společného. Dnes se již zas postupně do podvědomí naštěstí vrací a třeba se dočkáme i doby, kdy se oblast opět vrátí ke svému tradičnímu – na Polské straně dodnes používanému – označení.

Zde popisované území se s „Orlickou oblastí″ plně nekryje. Jižní část Orlických hor a zejména Podorlické pahorkatiny je již řazena k Českomoravskému mezihoří a nejzápadnější část Broumovské vrchoviny k Podkrkonoší, naopak v údolí Tichá a Divoké Orlice zasahuje již částečně do oblasti České tabule.

Na jihovýchodě navazuje takto vymezená oblast na Východní Sudety, na západě na Hradecko-Pardubické Polabí a již zmíněné Podkrkonoší, na severu a východě sousedí s  Polskem.

ORLICKÉ HORY

 

webové stránky:

správa CHKO Orlické hory - https://orlickehory.nature.cz

správa CHKO Broumovsko – https://broumovsko.nature.cz

Orlické hory - http://www.orlickehory.net 

 

přehled regionálních a věcných rejstříků