VÝCHODNÍ SUDETY

Východní Sudety je historický název pro horský celek, dnes nazývaný „Jesenická podsoustava″. Pojem „Sudety″ byl u nás po druhé světové válce tabu, i když jde o prastaré horopisné označení, nemající primárně s politikou vůbec nic společného. Dnes se již zas postupně do podvědomí naštěstí vrací a třeba se dočkáme i doby, kdy se ta šílená Jesenická podsoustava opět vrátí ke svému tradičnímu – na Polské straně dodnes používanému – označení.

Východní Sudety zahrnují kromě vlastních Jeseníků (tedy Hrubého Jeseníku a Nízkého Jeseníku) i Rychlebské hory, Kralický Sněžník, Zlatohorskou vrchovinu, Hanušovickou vrchovinu, Zábřežskou vrchovinu a v širším slova smyslu i Žulovskou pahorkatinu. Jelikož jde o území ohromné, zde v celé této šíři popisováno není. Zábřežskou vrchovinu jsem účelově přičlenil částečně k Českomoravskému mezihoří a částečně k Drahanské vrchovině (se kterou, vím, nemá horopisně vůbec nic společného, ale v jižní části má velmi podobný charakter), severozápadní část Nízkého Jeseníku a východní část Zlatohorské vrchoviny pak ke Slezsku (nikoli však celou slezskou část). Naopak, zařadil jsem sem i „zbytkové území″ Vidnavské nížiny při hranicích s Polskem.

Na jihu spadají Východní Sudety do nížin Hané a Moravské brány a na západě navazují na Střední Sudety (Orlické hory). Na severu dosahují až k hranicím Polska (přesněji řečeno, menší částí pokračují i za nimi, ale to už je zas jiná kapitola).

ŠUMPERSKO

    

ODERSKÉ VRCHY

      

webové stránky:

správa CHKO Jeseníky - http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz

vojenský újezd Libavá - http://www.vojujezd-libava.cz

Libavsko - http://www.libavsko.eu

Historicko-vlastivědný spolek v Odrách - http://www.oderske-vrchy.cz

břidlice Nízkého Jeseníku - http://nizkyjesenik.wz.cz 

 

přehled regionálních a věcných rejstříků