BUZOŠNÁ (Biesenbach)

k.ú. Červená u Kašperských Hor (Šumava / Kašperskohorsko)

Zaniklá osada v údolí Losenice pod Červenou. Zříceniny jedné budovy na levém břehu potoka a  jedné menší budovy (na mapě z 30. let 20. stol. označovaná jako hydroelektrárna) ve svahu na pravém břehu poblíž silnice z Červené do Rejštejna a rozlehlého areálu mlýna na pravém břehu asi o 1 km výše proti proudu. K hydroelektrárně vede náhon (zřejmě od mlýna - nenalezl jsem samostatný jez) částečně podzemním kanálem. Ještě v 1. pol. 19. stol. zde stál pouze mlýn. Na potoku četné peřeje a menší vodopádky. Turistická značka údolím Losenice prochází zříceninami mlýna, zříceniny budov níže na potoku (v dohledné vzdálenosti) míjí.

 

Mlýn:

Rozlehlé zajímavé zříceniny na pravém břehu Losenice v soutěsce mezi Obřím hradem a Šafářovým vrškem. Dvě samostatně stojící budovy. Výše položená budova (vlastní mlýn) s pozůstatky lednice se zbytkem hřídele mlýnského kola. Do potoka zasahuje přístavkem neznámého určení. Od jezu na Losenici směřují ke mlýnu kamenné opěráky vantroků. V níže položené budově dochován pěkný klenutý sklep.

           

Losenice:

V širším okolí vsi tvoří velice romantický tok s řadou peřejí. První fotografie byla pořízena nad bývalým mlýnem, druhé těsně nad silničním mostem.

 

Okolí: Červená / Šafářův vršek / Obří hrad / Povydří

Šumava / rejstříky

duben 2006